Noutaţi

Noutaţi (311)

Consiliul Local, Primăria Municipiului Caracal și Biblioteca municipală ”Virgil Carianopol” organizează cea de-a XXIII-a ediţie a Festivalului-concurs naţional de poezie Virgil Carianopol, conform regulamentului de desfășurare, care va fi adus la cunoștința publicului prin afișarea acestuia pe site-ul intituțiilor organizatoare, prin informarea inspectoratelor școlare, centrelor de creație, centrelor studențești și a altor instituții de învățământ și cultură din țară.

REGULAMENT

În primăvara fiecărui an, Festivalul-concurs național de poezie Virgil Carianopol desfășurat la Caracal oferă șansa afirmării tinerilor creatori și stimularea talentelor literare autentice. Festivalul-concurs de poezie este un eveniment anual, care continuă o tradiție de peste 20 de ani, reunind oameni de cultură, specialiști și scriitori consacrați. Participanții pot intra în concurs cu 10 poezii redactate în două exemplare, sau cu volumele de debut. Grupajele de poeme vor fi semnate cu un motto şi vor fi însoţite de un plic închis în care vor fi înscrise datele personale ale concurentului: nume, prenume, profesia, adresa, locul de muncă, telefon (obligatoriu), activitatea literară. Acest plic va fi deschis după jurizare şi stabilirea premiilor. Din juriu vor face parte scriitori membri ai Uniunii Scriitorilor, oameni de cultură, specialişti ai instituţiilor organizatoare. Lucrările pentru concurs vor fi trimise prin poștă, pe adresa: Biblioteca municipală Virgil Carianopol, Str. G-ral Gheorghe Magheru nr. 13, Caracal, Jud. Olt, cod 235 200 sau on-line la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 15 mai 2018, data poștei. Festivitatea de premiere a laureaţilor concursului de poezie va avea loc în data de 26 mai 2018, în cadrul manifestărilor cultural-artistice organizate cu acest prilej. La eveniment vor fi invitaţi câştigătorii concursului de poezie.

DISTINCȚII

Se vor acorda diplome de participare şi premii:

 Trofeul Virgil Carianopol

 Un premiu pentru un scriitor consacrat

 Două premii pentru poeți care nu au debutat editorial

 Două premii pentru poeți aflați la primul volum

 Un premiu special

Telefon de contact: 0249 511 083, luni – joi orele 900 – 1700; vineri orele 900 – 1500

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cercul pedagogic al profesorilor de Arte Vizuale (Educație plastică, Educație vizuală, Educație artistică, Arhitectură) al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Școala Gimnazială ,,Pompiliu Marcea”Târgu Jiu, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, Secția de Artă „Iosif Keber” a Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj și Centrul Europe Direct Gorj sunt o parte din organizatorii Expoziției itinerante și Concursului de Arte Vizuale „Brâncușiana copiilor”, ediția a XVI-a, 2018.

           Copiii, acea sursă inepuizabilă de energie, creație, sinceritate, sunt precum copacul pe care-l plantăm, îl udăm pentru a se dezvolta, îi așteptăm roadele pentru a le culege. La toate etapele dezvoltării personalității copiilor stau factori decisivi precum familia, educația, societatea.

Proiectul „Brâncușiana copiilor” se adresează în mod direct elevilordin învățământul preuniversitar (preșcolar, primar, gimnazial, liceal și vocațional, din Palate și Cluburi ale elevilor, Școli populare de artă), precum și elevilor cu cerințe educaționale speciale, din toată țara, și indirect cadrelor didactice coordonatoare, părinților elevilor participanți la activitate, comunității locale, instituțiilor de educație și cultură din județul Gorj și din țară.

Anul 2018 afost declarat Anul Centenarului în România și Anul european al patrimoniului cultural. Două sărbători desfășurate la nivel local, regional, național, european și, de ce nu, mondial.Ediția din acest an școlar a proiectului „Brâncușiana copiilor” este dedicată patrimoniului cultural al județului Gorj ca parte integrantă a patrimoniului cultural european și mondial, având ca temă Locuința populară gorjenească - spațiu și spirit românesc autentic.

           Expoziția-concurs își propune să descopere, să încurajeze și să promoveze creațiile deosebite ale elevilor din învățământul preuniversitar din toată țara, prin organizarea de ateliere de creativitate, de dialog intercultural și interetnic, și prezentarea lor în spațiul public.

            Dintre obiectivele din acest an putem aminti: integrarea socială și participarea activă a tinerilor și adulților în comunitate prin activități educative extrașcolare; promovarea cooperării tuturor factorilor interesați de creșterea calității procesului educațional; încurajarea schimbului de experiență între unitățile de învățământ participante; inițierea dialogului intercultural și interetnic; promovarea și conservarea patrimoniului cultural material (mobil și imobil), a tezaurelor umane vii de la nivel local, ca parte integrantă a patrimoniului cultural național și mondial în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice, comunității locale; dezvoltarea simțului estetic și cultivarea sensibilității artistice a elevilor; stimularea expresivității și creativității; descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor plastice la elevi din învățământul preuniversitar; dezvoltarea capacității de receptare a mesajului artistic și formarea viitorului consumator de artă.

Proiectul se va desfășura în perioada 1 martie 2018-31 august 2018.

Detalii despre proiect pot fi solicitate la nr tel 0726231926, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Concursul se desfășoară pe trei secţiuni (preșcolari și elevii claselor I-XII, elevii liceelor vocaționale, elevii cu cerinte educationale speciale), cu următoarele subsecțiuni: foto-video, grafică, pictură, sculptură în lemn, piatră, marmură, os, modelaj, olărit, țesături, figurine de ceramică, pictură pe sticlă sau pe lemn, icoană (icoana de vatră), împletituri, costume populare, feronerie, muzeu în cadrul școlii.

Vineri, 30 martie 2018, orele 10.00, a avut loc vernisajul Expoziției itinerante și Concursului de Arte Vizuale „Brâncușiana copiilor”, ediția a XVI-a, 2018 organizat de Cercul pedagogic al profesorilor de Arte Vizuale (Educație plastică, Educație vizuală, Educație artistică, Arhitectură) al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Școala Gimnazială ,,Pompiliu Marcea”Târgu Jiu, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, Secția de Artă „Iosif Keber” a Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj și Centrul Europe Direct Gorj, la Casa memorială „Iosif Keber” din Târgu Jiu. Și-au dat concursul cadre didactice cu specializarea Arte vizuale din județul Gorj, bibliotecari (Pătrașcu Simona), elevi ai claselor I-XII de la instituții deînvățământ din județul Gorj, părinți ai acestora. Au fost expuse 230 de lucrări ale copiilor (modelaj, sculptură, pictură, grafică, artă decorativă, fotografie) și ale cadrelor didactice (carte dedicată etnografiei și folclorului popular și cult, obiecte de patrimoniu din colecții personale). Elevii Școlii Gimnaziale „Pompilu Marcea” Târgu Jiu și ai Școlii Gimnaziale „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu au sădit în sufletele auditoriului un pic de grație din folclorul popular gorjenesc: Buioca Bogdan Alexandru (clasa a VII-a A, vioară), Plăstoi Paula-Roxana (clasa a VIII-a B, solistă), Bușoi-Gogan Cristina Nicoleta (clasa a VII-a B, prezentare costum popular și culegător de folclor), Popescu Georgiana-Cristina (clasa a VII-a A, prezentare costum popular și culegător de folclor). Invitate speciale au fost două foste eleve ale Școlii Gimnaziale „Pompilu Marcea”: Betej Anisia Maria Mihaela și Betej Andrada (soliste de muzică populară).  

În anul școlar 2017-2018, activitatea este inclusă în Buletinul de Perfecționare și Formare Continuă al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Nr. 20, octombrie 2017, la pagina 171, ISSN 2344-6986.

La nivel mondial s-a propus de foarte mulți ani marea globalizare. Forurile decizionale ale Uniunii Europene au propus în 2018 să ne regăsim și să ne păstrăm identitatea, atât ca indivizi, cât și ca națiune. Să promovăm sloganul Anului european al patrimoniului cultural Patrimoniul nostru: la confluența dintre trecut și viitor”.

Responsabil Cerc pedagogic de Arte vizuale,

Profesor Diana Ileana Ciurea

Sunday, 01 April 2018 16:27

Catia Maxim - încă un roman lansat la Târgu-Jiu

Written by

La aproape doi ani de la lansarea trilogiei ”Îngerii din Moscopole” (Editura Tracus Arte), scriitoarea Catia Maxim s-a întors la Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, vineri, 30 martie 2018, cu încă un volum mărturie Altarul din Carcera Oarbă, editura Tracus Arte, 2017.

”O mână de oameni extrem de faini care au făcut cât o armată de lăudători”, după cum remarca autoarea, dar cu emoție și interes din partea lor, participații au avut prilejul de a asista nu numai la lansarea romanului, ci și la o mică dezbatere indusă de prezentarea subiectului realizată de Elena Roată, Marinela Pârvulescu și Dorina Cioplea și moderată de Olimpia Bratu.

Un roman actual despre trecutul care lasă urme în viitor, despre viață și suferință în numele unui ideal, în numele libertății! Cumva am descoperit într-o mărturisire a romancierei credința în astfel de principii - ”Liberul arbitru ne-a fost dăruit. Ca să alegem. Fiindcă suntem liberi. Și nimeni nu ne poate confisca libertatea oferită de Dumnezeu. Însă avem nevoie de principii și reguli. Pe care oamenii liberi le respectă.” https://catiamaxim.wordpress.com/

În acest sens, personajul principal este în fapt purtătorul acestui mesaj de credință, chiar dacă ar fi avut toate motivele să îl abandoneze: detenția - lipsirea de libertate, dar și înfruntarea chinurilor la care este supus, fizic și psihic, de către gardienii care parcă erau îndemnați de demoni, metodele de ”reeducare” folosite de bestialitatea unui regim comunist.

Iată două fragmente din volumul "Altarul din carcera oarba" de Catia Maxim:

”Smuls, cu sălbăticie și cruzime, din viața de zi cu zi, aruncat în iadul temniței, administrat de o armata de brute cu instincte de diavol, datorită unor eforturi de care n-ar fi crezut că e capabil, Mihai reușește să-și păstreze mintea întreaga și trează.”

”Timpul îl învață să recunoască și să-și accepte frustrările. Realizează că anii de temniță nu numai că nu l-au omorât, ci l-au făcut să dobândească rezistența de care habar n-avea c-ar fi capabil. Asemenea concluzie explică detașarea și aparenta lui nepăsare față de pedepse. Convins de simplitatea naturii sale care îl îndeamnă să ignore regulile dure și să se răzvrătească prin nesupunere, Mihai dobândește un ascendent asupra altor deținuți și stârnește, involuntar, respectul gardienilor. Nevoit să vadă partea plină a paharului, constată că un câștig al detenției îl reprezintă faptul că se află în preajma unor bărbați fără de care țara va rămâne săracă, dacă nu se vor regăsi întrupați în alții asemănători.”

Trebuie subliniat aspectul că subiectul cărții este bazat pe realitate, iar cititorii vor descoperii modalitatea prin care au fost scoase faptele la lumină și trăirile rezultate din aflarea   acestor fapte chiar de fiica personajului principal.

De ce s-a simțit atrasă și îndemnată de suflet spre scrierea acestui roman, Catia Maxim? Așa cum exemplificam mai sus, scriitoarea are pe frontispiciul existenței sale principii de la care nu se abate și sentiment nealterat pentru țară. Așadar de ce o astfel de carte-document? ”Din nevoia de a cunoaște trecutul nostru colectiv, de a ni-l asuma cu bunele și relele sale. Inspirate de cumpene și neșanse ale românilor, paginile acestui roman invită la asumare și la o iertare creștină, altfel spus, la recunoașterea adevărului prin reparații, acolo unde se impun”, declara romanciera.

Tuesday, 27 March 2018 11:28

Lansare de carte - ALTARUL DIN CARCERA OARBĂ

Written by

Vineri, 30 martie 2018, de la ora 18.00, în sala de lectură a Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj, din Târgu Jiu, va avea loc lansarea volumului ”Altarul din carcera oarbă”, semnat de scriitoarea Catia Maxim și apărut la editura bucureșteană Tracus Arte. Invitați: Elena Roată, Clara Mărgineanu, Marinela Pîrvulescu, Dorina Cioplea și Viorel Surdoiu. Moderator: Olimpia Bratu, directorul Bibliotecii Județene ”Christian Tell”. Evenimentul se bucură de sprijinul Primăriei Târgu Jiu. Partener media: AgențiadeCarte.ro.

"Autoarea scrie încântător, plastic, dar reținut-metaforic, încât romanul developează mai multe povești, asemănătoare sau concentrice, fără interes pentru o inovație romanescă, după modelul old school, dominat de romantism, dragoste și aspirații iluzorii, care generează emoții și imagini." - Aureliu Goci

"Romanul constituie și un grav avertisment, un portdrapel, însângerat și înnobilat prin jertfă, al dreptului inalienabil al omului, din orice categorie socială, la libertatea de gândire și de expresie, al dreptului de a trăi cinstit și frumos pe pământul pe care i-a fost dat să se nască. Și mă gândesc, dacă nu cumva această luptă a scriitoarei cu monștrii trecutului nu prea îndepărtat, prin curajul și devotamentul cu care s-a implicat literar și sufletesc în tragedia neamului său este, în fapt, un act de eroism." - Eliza Roha

Tuesday, 27 March 2018 05:29

CONSTRUIM ÎMPREUNĂ VIITORUL UNIUNII EUROPENE

Written by

Marți, 27 martie 2018, orele 11.00 și 15.00, la Sala de lectură a Bibliotecii Județeană ”Christian Tell” Gorj

ÎNTÂLNIRE CU ANTREPRENORUL GORJEAN LELIU STĂNUȘOIU

Un proiect dezvoltat de Centrul de Informare Europe Direct Gorj în parteneriat cu Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, prin care tinerii vor putea să își spună opiniile lor și să afle care sunt punctele de vedere ale celorlalți. Dialogul reprezintă o nevoie majoră a tinerei generații, la fel ca necesitatea de a -și găsi un partener real de comunicare în societatea actuală.

Acțiunile desfășurate de CIED Gorj urmăresc dezvoltarea unui forum de informare și dezbatere la nivel local care să crească dorința de implicare a tinerilor.

Sunday, 25 March 2018 14:09

PALMARESUL CONCURSULUI - SCRISORI DESPRE UNIRE

Written by

Rezultatele Concursului de eseuri ”Destin

SCRISORI DESPRE UNIRE - teme epice și concepte ale Marii Uniri

Premierea va avea loc la Sala de lectură a Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj, marți - 27 martie 2018, orele 14,45

 

Palmares:

Premiul I - Albu Mălina Teodora, Colegiul ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari

Premiul II - Ruxandra Roșca, Colegiul ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari

Premiul III - Alexandra-Ana-Maria Lăţa, Colegiul Naţional “Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu

Mențiune - Marius-Andrei Necșoiu, Liceul Tehnologic Turceni

 

Concursul este dedicat elevilor de liceu, având ca scop constituirea unui cadru deopotrivă formal şi nonformal, de consolidare a cunoștințelor și intereselor culturale și ştiinţifice ale acestora, este organizat de Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj și Consiliul Județean Gorj în parteneriat cu Centrul de Informare Europe Direct Gorj.

Lansat în data de 15 ianuarie 2018 și finalizat prin Gala laureaților în ziua de 27 martie 2018 (27 martie 1918 reprezentând momentul când Sfatul Ţării a votat unirea Basarabiei cu România), concursul se înscrie în seria de evenimente desfășurate de Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj în cadrul Programului cultural "2018 - Centenarul Marii Uniri în Gorj".

 

 

 

 

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj

Thursday, 22 March 2018 10:02

Ziua Internațională a Poeziei

Written by

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj împreună cu Liceul Energetic din Târgu-Jiu au sărbătorit Ziua Internațională a Poeziei (21 martie 2018) printr-o serie de recitări din creația poeților români.

Doamnele profesoare Clipicioiu Gheorghița și Cercel Otilia și elevii energeticieni au fost ”însoțiți” de Tudor Arghezi, Marin Sorescu, Octavian Paler, Mihai Eminescu, Grigore Alexandrescu, Mircea Cărtărescu, Lucian Blaga, George Coșbuc, Octavian Goga, ale căror versuri au fost rostite în sala de lectură a bibliotecii. Amfitrion al evenimentului a fost doamna Elena–Mariana Angheluță alături de doamna Marinela Csolti din partea gazdelor, care au propus și o încercare de scriere creativă prin realizarea în stil brainstorming a unor texte literare. Rezultatul, mai mult decât interesant, a entuziasmat pe elevii transformați ad hoc în autori lirici:


 

**********

Mereu donez

La capră varză

Copilăriei paradis

Vis Vis

Flori de gheață

De sânge

**********

Gândiri profunde

Flori de gheață

Dragoste infinită

Și pacea ca o mașină

Cu inima rănită

**********

La colțul soarelui arzător

Marea albastră

Strălucește puternic

Păsările cântă

Foarte tare

***********

Afară este frig

Și înnorat

Și ninge când jucăm fotbal

Foarte mult

Forța Steaua!

Monday, 19 March 2018 12:15

CĂLĂTOR PRIN EUROPA

Written by

 

Mâine, 20 martie 2018, Centrul de Informare Europe Direct Gorj va demara, începând cu orele 10, 30 și 17.30, seria de activități sub genericul CĂLĂTOR PRIN EUROPA având ca subiect ”Unitatea în diversitate - valori culturale europene”. La Sala de lectură a Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj vor avea loc prezentări generale al culturilor din Țările Baltice și Scandinave. Istoria, tradițiile, cultura și arta vor constituii subiectele unor expuneri, audiții muzicale, lecturi publice din autori europeni câștigători ai Premiului European pentru Literatură, vizionări de materiale video. Evenimentul se adresează elevilor, voluntarilor și seniorilor înspre materializarea ideii de a crea o punte între generații și de oferi posibilitatea participanților de a descoperi frumusețile și valorile unor culturi cu care nu sunt familiarizați.

Centrul de Informare Europe Direct Gorj

Sunday, 11 March 2018 13:05

IMN FRUMUSEȚII ȘI EROISMULUI PERMANENT

Written by

Expoziție de cărți poștale de epocă (reproduceri), din Colecția Iosif Keber aflată la Secția de artă a Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj; modă – rochii realizate de stilista Oana Săvescu – câteva din creațiile care au fost apreciate pe meridianele fashion-ului românesc și internațional, tablouri de pictură sub semnătura artistei plastice Mariana Frătița, poezii recitate de eleve de la clasa de actorie a Liceului de Arte ”Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu și coordonate de actorul Ioan Alexandrescu de la Teatrul Dramatic ”Elvira Godeanu” din Târgu Jiu, poezii în lectura autoarelor Mihaela Popescu, Mariana Cornoiu, Dorina Cioplea Văduva și Marieta Căprăruși, muzică interpretată de Vali Petruța și elevul Darius Andrei Radu și nu în cele din urmă lansarea catalogului ”Feminitatea Românească” 1918 - 2018, un album cuprinzând cărți poștale (majoritatea expuse) reprezentând chipuri și contexte feminine din perioada interbelică – toate acestea au fost ingredientele artistice ale evenimentului organizat de Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj. Desfășurată în data de 8 martie 2018 – un gest ca un imn frumuseții și eroismului permanent al femeii – manifestarea moderată de Olimpia Bratu, manager al Bibliotecii Județene, a avut sprijin prin partenerii Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” care a găzduit momentul și care a expus și trei costume populare (două dintre ele aparținând renumitelor interprete de muzică populară Maria Lătărețu și Filofteia Lăcătușu), Școala Populară de Artă prin episoadele muzicale și așa cum am menționat Liceul de Arte alături de Teatrul Dramatic.

Ernest Bernea, sociolog, etnograf și filosof român, unul dintre intelectualii de marcă ai perioadei interbelice, remarca într-o extraordinară scriere: ”Orice ar face, femeia nu se joacă; ea vede în profunzime, suferă şi se bucură plin. Femeia cunoaşte adevăratele flori nemuritoare ale vieţii. Buzele ei deosebesc aromele de uscăciune. De aceea pasul îi este atât de sigur atunci când e vorba să pornească pe drumul rodniciilor sale.” (Ernest Bernea, Preludii, Editura Predania, 2011) – dintre aceste cuvinte, în contextul prezentat s-au evidențiat ”vederea în profunzime și bucuria”, dezvăluite pe chipurile participantelor la această sărbătoare, pentru că pe femeie - ”dincolo de rătăcirile cetăţii moderne o găsim frumoasă şi mângâietoare, sensibilă tuturor semnelor curate şi înălţătoare ale condiţiei omului.”

Page 7 of 23

Visitors Counter

858972
TodayToday109
YesterdayYesterday1656
This_WeekThis_Week1627
This_MonthThis_Month27220
All_DaysAll_Days858972
Top