Noutaţi

Noutaţi (389)

Wednesday, 14 October 2015 10:28

99 DE ANI DE LA LUPTELE DE LA PODUL JIULUI

Written by

CU ACEST PRILEJ BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ”CHRISTIAN TELL” GORJ ORGANIZEAZĂ

O MICRO EXPOZIȚIE DE CARTE,

IN CARE CONSEMNĂM ȘI PREZENȚA A DOUĂ VOLUME (vezi foto) ACHIZIȚIONATE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SPECIAL PENTRU ACEASTĂ ANIVERSARE -

- WOMEN HEROES OF WORLD I (16 remarkable Resisters Soldiers, Speis, and Medics) - Kathryn J. Atwood, Ed. Chicago Review Press, 2014

- WOMEN and THE FIRST WORLD WAR - Susan R. Grayzel; Ed. Routledge, London, 2013

In aceste două cărți se regăsesc informații despre luptele menționate mai sus și profilul ”Eroinei de la Jiu” - Ecaterina Teodoroiu!

........................................................................................................

ACUM 99 DE ANI, ÎN TOAMNA LUI 1916, LA PODUL JIULUI, S-A AUZIT ZVON CUMPLIT DE LUPTĂ. ZVONUL ERA REALITATE CRUDĂ, TÂRGUJIENII ÎȘI APĂRAU ORAȘUL, CU PREȚUL VIEȚII, ÎNCERCÂND SĂ OPREASCĂ ÎNAINTAREA ARMATELOR INAMICE.

Pe 14 octombrie 1916, în timpul primei ofensive germane peste Munții Gorjului, Ecaterina a luat parte alături de populația civilă, cercetași și o companie de milițieni la luptele de la Podul Jiului, concurând la respingerea atacului unei companii bavareze inamice.

Confruntarea descrisă de Constantin Kirițescu în ''Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1918'', vol. I, seamănă a scenariu de film: ''În timpul luptei, pe la amiază, o coloană inamică, în forță de o companie și jumătate, cu mitraliere, reușește să se strecoare printre grupul nostru central și detașamentul din stânga și ajunge în marginea de vest a orașului, la podul de fier al Jiului. Vestea se răspândește cu iuțeala fulgerului în oraș. O revoltă și o însuflețire extraordinară cuprinseră pe locuitorii mândrului orășel. 'La pod, la pod, să nu lăsăm pe nemți să intre în oraș!', strigau toți din toate părțile. În cea mai mare grabă se organiza apărarea podului cu concursul unui comisar de poliție, care adunase și el câțiva sergenți de oraș și cu o companie de 150 milițieni. (...) Cu un entuziasm de nedescris, 'trupa' de apărare a Târgu Jiului lua poziția în spatele digului de pe malul râului, lângă grădina publică a orașului. Coloana de bavarezi încercă să intre pe pod, dar fu primită cu salve de focuri. Încercările repetate ale dușmanului nu reușiră; voinicii apărători îl țineau în respect pe celălalt mal. (...) Femei curajoase îngrijeau pe răniți chiar lângă linia de luptă și cărau muniții luptătorilor. Printre ele se distingea prin curajul și înflăcărarea ei o tânără, Ecaterina Teodoroiu, care mai târziu va câștiga, prin moartea ei eroică, dreptul de a rămâne în istorie cu numele de 'eroina de la Jiu'''.

 

Descrierea Bătăliei de la Podul Tg Jiu

 

             Gen. Ion Anastasiu, O pagină din războiul nostru, Lupta de la Jiu, 14/27 octombrie 1916,

 

                                                                                           Tipografia Bucovina, Bucureşti, 1936,

 


<<Compania inamică a coborât pe şoseaua Polota-Bârseşti, peste Dealul Târgului şi a venit să puna stăpânire pe podul şoselei Tg.Jiu-Peştişani, Tg. Jiu-Băleşti. În oraşul Tg. Jiu, fusese lăsat un batalion de miliţii, care urma a fi păstrat în rezervă între Tg. Jiu – Siseşti, dar în urma raportului maiorului Truşculescu, că la Raşoviţa inamicul are efective superioare, cere să i se trimită ajutoare, astfel batalionul de miliţii a fost împărţit, lăsându-se o companie în oraş, la pod, iar trei companii au fost trimise spre Siseşti. Din compania de la pod, s-a dat o patrulă spre Slobozia, care nu a mai ajuns la companie, aşa că trupa a fost surprinsă la pod, pe malul stâng, spre oraş.
Iată raportul de după luptă, întocmit de maiorul Al. Mlădinescu din cadrul Diviziei a XI-a. Infanterie.
„În ziua de 14 octombrie 1916, în luptele de retragere de la Vlădeni, am avut însărcinarea ca de la oficiu telegrafic din Târgul Jiu, să fac legătura telefonică între postul de comandă de la Preajba, trupe aflate pe stânga Jiului, şi acelea ce veneau dinspre Baia de Aramă aflate sub comanda Lt. Colonel Dejoianu. În ziua aceasta, se luase ofensiva din toate direcţiile de trupele noastre. Îndeplineam acelaş serviciu, comunicând diferite ordine, ştiri şi rapoarte. La dispoziţia mea erau doi călăreţi. Până la ora 11.00, succesul începe a se desemna.
Din toate părţile se comunică ştiri favoravile, pe care le comunicam la postul de comandă de la Preajba, tinând astfel la curent pe domnul Comandant al diviziei, de mersul luptei, şi transmitând trupelor diferite ordine. În oraş nu se găseau decât 2-3 plutoane de miliţieni, înarmaţi cu arme Md. 1879, destinaţi a păzii Podul de peste Jiu, din marginea de vest a oraşului. Alături de aceşti soldaţi se găsea căpitanul în rezervă P.Sadoveanu, comandantul batalionului de miliţii Gorj. Pe când mă aflam la oficiul telefono-poştal, la telefon, la ora 11.30 primesc ştiri de la Căpitanul Sadoveanu, că este atacat de două companii inamice, cu patru mitraliere, care înaintează peste Dealul Târgului, spre Podul Jiului, cu intenţia de a ocupa podul şi a pătrunde în oraş. El mai raportă, că efectivul de care dispune este de maximum 50 de oameni, cu câte 10 cartuşe fiecare, fără baionete, întrebând ce să facă, faţă de efectivul superior al inamicului, cerând în acelaşi timp ajutoare. I-am trimis imadiat pe Căpitanul de rezervă Pompilian cu restul miliţienilor aflaţi la Poştă, Primărie şi Prefectură, ordonând Comandantului Sadoveanu a rezista cu orice preţ, că vin şi eu imadiat la faţa locului. Am raportat imdiat la Preajba, de unde s-a dat ordin Colonelului Obogeanu să trimită o companie şi o baterie de 53mm. Ducându-mă acolo am găsit miliţienii desfăşuraţi pe malul stâng al Jiului, în grădina publică a oraşului, iar inamicul pe malul opus, având două mitraliere chiar la capul podului, bătând în lung podul şi strada, în oraş.
O parte din trupele inamicului încercau să treacă Jiul mai jos de pod, altele trecuseră şi intraseră chiar în oraş. Văzând această situaţie dificilă, putâdu-se ca inamicul să pătrundă cu uşurinţă în oraş, să ocupe şi să distrugă oficiul telefonic, care se afla foarte aproape de pod, oficiu prin care se făcea legătura telefonică cu trupele noastre, între cele de la vest şi est de Jiu, şi postul de comandă aflat la Preajba, putând ocupa şi gara, am făcut deindată schimbări în dispunerea oamenilor pe poziţii, spre a se putea face cât mai bine faţă inamicului. De aceea am luat măsuri spre a strânge din oraş orice trupă disponibilă ce s-ar mai găsii. Am adunat asemenea sergenţii de stradă, ordonanţele, răniţii uşor, găsiţi prin oraş, şi i-am dus la pod, împreună cu civilii, iar vreo 5-6 cercetaşi, s-au oferit de bună voie a lupta. Acelora care nu aveau arme, lis-au dat de la nişte chesoane ale Regimentului 59 Infanterie aflate lângă grădină.
Nu numai că populaţia civilă, cercetaşii şi sergenţii de oraş, mulţi dintre ei nici nu făcuseră serviciul militar, au luptat cu curaj şi devotament, chiar şi femeile şi fetele nu s-au lăsat mai jos, deşi inamicul bătea în lung strada şi podul, ele s-au oferit benevol a face serviciul aducând cartuşe până la linia de luptă, fără a ţine seamă de focul inamicului. Altele ajutau la pansarea răniţilor.
Cu aceşti luptători împestriţaţi s-a putut face faţă patru ore şi mai bine, încercărilor inamicului de a pătrunde în oraş. La ora cinci au sosit 40 de soldaţi, foşti dispensaţi, trimişi de Colonelul Obogeanu, cu ajutorul cărora am atacat pe inamic, şi l-am respins, luându-i 18 prizonieri şi mai multe arme, Acţiunea noastră salvând legătura telefonică cu trupele şi cu Comandamentul, atunci când nu exista alt mijloc de comunicare decât telefoanele comunale, are însemnătate foarte mare, căci altfel, nu s-ar mai fi putut avea legătura telefonică pentru transmiterea ordinelor de pe întinsul front de luptă şi nu s-ar mai fi putut lua măsuri care să completeze victoria acestei zile de 14 octombrie.>>>

 

Partea a doua a proiectului „Calea Cărții – Calea culturii, dezvoltării, prieteniei”, finanțat din Fondul Bilateral la Nivel Național din cadrul Granturilor SEE şi Norvegiene 2009-2014, a continuat la Târgu-Jiu în perioada 4 – 7 octombrie 2015, când partenerii norvegieni de la International Organization for DemocracyandHumanRights IODHR – Norway ne-au vizitat la noi acasă.

Prima zi a vizitei a coincis, cum nu se poate mai bine, cu Festivalul Toamnei, adică o bogată zi a recoltei „revărsată” din prea-plinul Pieței mari și în centrul orașului. Cu încântare și sacoșe pline, oaspeții noștri, ieșeni de origine naturalizați în Norvegia, au descoperit nu numai oferta bogată a bucătăriei gorjenești, dar și puțin din istoria scrisă în piatră sau petrecută pe străzile și între zidurile caselor din Târgu-Jiu. Momentul de maximă intensitate al acestei zile l-a constituit, desigur, parcurgerea Căii Eroilor și descifrarea înțelesului acestui ansamblu sculptural, arhitectonic și urbanistic pe care genialul nostru Brâncuși ni l-a lăsat spre continuă meditație și reculegere. Ziua s-a încheiat cu vizitarea Casei Muzeu Constantin Brâncuși” de la Hobița.

Luni, 5 octombrie, domnulDemostene Olariu, președintele IODHR - Norway și doamna Violeta Strună, vicepreședinta aceleiași organizații, au făcut o vizită la Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, unde s-au identificat teme de interes comune ce vor fi abordate în proiectele viitoare: traduceri literare din și în limba norvegiană, dar și din limba română, editarea de materiale de promovare a obiectivelor turistice din zonă în limba norvegiană ș.a. Sediul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” a fost următoarea oprire pentru oaspeții noștri, prilej pentru a discuta din nou despre moștenirea artistică lăsată de Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu și despre posibilitățile de a o face cunoscută și în nordul continentului. Ziua s-a încheiat cu vizitarea Muzeului de Artă și a Muzeului Județean de Istorie.

Ultima zi a vizitei partenerilor norvegieni a debutat cu o vizită la Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara, iar după-amiaza au petrecut-o împreună cu beneficiarii Centrului Christian din Târgu-Jiu, persoane cu dizabilități care nu sunt cu nimic mai prejos din punct de vedere al creativității, în comparație cu persoanele sănătoase. „Vedetă pentru o zi” a fost programul la care ne-a invitat să asistăm responsabilul Centrului, Daniel Andrei. Acesta a primit asigurări din partea reprezentanților IODHR că vor găsi soluții pentru a acoperi o parte din nevoile de dezvoltare ale beneficiarilor Centrului Christian (atelierul de creație, revista Centrului), continuând astfel colaborarea cu Asociația Filolibris – Prietenii Bibliotecii.

Proiectul „Calea Cărții – Calea culturii, dezvoltării, prieteniei” a fost inițiat de către Asociația Filolibris – Prietenii Bibliotecii în parteneriat cu Asociația „O nouă șansă pentru toți gorjenii” și a avut ca primă activitate vizita reprezentanților celor două asociații românești în Norvegia, în luna iulie a acestui an. Atunci, în doar două zile și jumătate, am reușit să stabilim contacte noi și interesante la Biblioteca Națională din Oslo, am făcut un schimb de know-how și am luat contact cu viața culturală și economică a Norvegiei, dar și cu sistemul de protecție socială din această țară, aflat la un nivel extrem de ridicat. Rezultatele obținute și relația pe care am stabilit-o cu partenerii norvegieni ne dau siguranța că această colaborare se va regăsi în proiecte viitoare cu aplicabilitate directă în viața culturală și socială a Târgu-Jiului.

 

Adina Andrițoiu

Președinte Asociația Filolibris – Prietenii Bibliotecii 

 

Monday, 28 September 2015 06:20

Lansare de carte Dumitru Tătăroiu

Written by

Saturday, 26 September 2015 12:28

BIBLIOTECÂND în NOCTURNĂ

Written by

 Cărți și condimente, vanilie, ardei, mentă, cărți, sală de lectură – bibliotecă, elevi, mulți elevi, mulți profesori, mulți scriitori, seară, ploaie – nu a contat! Un Dan C. Mihăilescu – a contat! Și poezie, și muzică. Muzică și poezie – la final de Nocturnă, aproape de ora 24.00 a zilei de 25 septembrie (cumva, zi a anului 1897 când se năștea William Faulkner, scriitor american, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1949). Cărți, despre cărți s-a vorbit. Despre cărțile care trebuie citite. Despre nevoia de a citi cărți!

 Nocturna desfășurată la Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj a demonstrat că nu există neapărat un timp anume în care templul cărților este luat în seamă. Început la ora 19.30, seara de 25 septembrie a.c., evenimentul a cuprins în program o campanie denumită ”Cărți și condimente” susținută de elevii de la Colegiul Național "Tudor Vladimirescu", coordonați de d-na profesor doctor Lili Roată, întâlnirea participanților cu - invitatul special Dan C. Mihăilescu, binecunoscutul eseist, critic și istoric literar și încheierea nocturnei în tonuri lirice: folkistul Dan Vană și poeții gorjeni – membri ai Cenaclului Columna. Cu toții au creat o seară de neuitat. Dacă îmi este permis să împrumut o sintagmă din lumea spectacolului, pentru a descrie mai bine cele întâmplate – ”filmul Nocturnei a rulat cu casa închisă”. Ce cuvinte se mai pot spune în momentul când subiectul numit ”Carte” dovedește o asemenea audiență? Doar cei care au fost acolo pot să mai povestească!!

Thursday, 24 September 2015 11:02

INVITATIE NOCTURNA

Written by

Saturday, 19 September 2015 06:49

NOCTURNA BIBLIOTECILOR

Written by

Friday, 11 September 2015 09:16

SERILE LA BRĂDICENI

Written by

S-au încheiat Serile, purtând amprenta incandescentului soare în apus de septembrie. Au rămas în eter, totuși, vibrațiile rostirilor lirice și semnele cuvintelor tipărite în revistele și cărțile înzestrate cu dedicațiile autorilor. Au rămas, de asemenea, imaginile surprinse la Atelierul Național de Poezie ”Serile la Brădiceni”, fotografiile - mărturii grăitoare ale evenimentelor derulate.

Desigur, mass-media fiind prea ocupată cu senzaționalul faptelor de arme de pe fronturile politicii, justiției și din tranșeele faptelor diverse, de anvergură locală-națională-cosmică, nu putea să ia în seamă un act cultural, o întâmplare menită să îmbogățească spiritul și sufletul gorjenesc. E normal, nu-i așa? "Qui prodest?"

Cu toate astea, minoritatea oamenilor iubitori de poezie, de literatură - cu formele ei de manifestare - au avut prilejul să participe la întâlnirea cu artele scrisului, graficii şi muzicii. Mai întâi, la sala de lectură a Bibliotecii Judeţene ”Christian Tell”, organizatorul principal al ”Atelierului”, acolo unde invitații - criticul literar, Daniel Cristea-Enache și poetul Emilian Marcu (laureați ai ”Serilor la Brădiceni, alături de poeții Ovidiu Genaru și Alex Gregora), împreună cu scriitorii Emilia și Ovidiu Ivancu s-au aflat în fața unui public avizat și avid de cultură scrisă. Cărțile și revistele, despre care s-a vorbit, ele însele doritoare să se povestească, au captat atenția timp de două ore, iar creatorii și criticii prezenți s-au simțit, la Bibliotecă, acasă, așa cum era normal. Ședința cenaclului Columna și seara de poezie și muzică, de la Club 22, au întregit sfera lirică a zilei de 7 septembrie

Marți, dis- de- toamnă, de Nașterea Sfintei Maria, lumina solară ne-a dat binețe aproape de ”vârful suliței”, în Biserica din Brădiceni, nimerit moment de a înmâna premiile celor trei laureați – Daniel, Emilian și Alex și Revistelor ”Convorbiri literare” din Iași și ”Antemeridian/Postmeridian” din Tg-Jiu. Din păcate, poetul Ovidiu (cel di Iași!!) nu putut face deplasarea din motive de sănătate, prezența lui realizată, totuși, doar în paginile revistei ”Miracol de Brădiceni”.

 

 

(ViSu)

Tuesday, 30 September 2014 12:48

Arhiva

Written by

"Serile la Brădiceni" - 7-8 septembrie 2015

 

 

Anunț selecție dosar post redactor15.07.2015

 

 

 

Anunț

 

 Anunț

 

 

 

Lansare de carte

 

 

Anunt

 Lansare de carte

 

 

 

 

Eveniment B.J. Gorj - SNV

 

 

 

Ziua Europei - 9 mai 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivalul de creaţie umoristică “Al. C. Calotescu-Neicu”, ediţia XXIII-a

Turceni, Gorj

18 - 19 aprilie 2015

 

Regulament

     Parte integrantă a creaţiei literare, creaţia umoristică se bucură de o deosebită aderenţă la public, îndeosebi după 1990. Pe această idee se înscriu şi eforturile organizatorilor Festivalului “Al. C. Calotescu-Neicu”, unul dintre epigramiştii de seamă ai ţării din perioada interbelică, fiu al meleagurilor din Turceni, cu scopul de a menţine interesul creatorilor din domeniu şi de a-i stimula. Actuala ediţie păstrează formula de bază a festivalurilor de umor. Acesta se înscrie pe linia festival-concurs, cu caracter interjudeţean (pentru judeţele Olteniei şi judeţele limitrofe Gorjului – Hunedoara şi Caraş-Severin), neimpunând condiţii de vârstă pentru concurenţi. Organizatori: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Biblioteca Judeţeană ”Christian Tell”, Consiliul Local şi Casa de Cultură Turceni, Liga Culturală “Fiii Gorjului” Bucureşti şi Grupul de Presă “Publicaţiile Flacăra”.

Participare

    Festivalul se organizează pe trei secţiuni:

    - epigramă (minim 10, din care 3 pe tema - ISPITA;

    - revistă de umor, - colectivă sau individuală; pentru această secţiune se trimit cel puţin două exemplare din numerele apărute în perioada 2014 – 2015. Sunt acceptate şi plachete umoristice individuale sau colective apărute în această perioadă. Sunt acceptate în concurs lucrări umoristice ale creatorilor din judeţele Olteniei (Gorj, Dolj, Mehedinţi, Olt ,Vâlcea).

    - umor la rotativă (creaţie literară umoristică, fotografie şi caricatură publicate presă) Concurenţii la această secţiune vor trimite un dosar de presă care să cuprindă respectivele creaţii..

    Lucrările în concurs trebuie să parvină la sediul juriului până în ziua de 10 aprilie a.c., respectându-se formula clasică de participare: plic închis, cu motto şi o fişă sumară, din care să nu lipsească numărul de telefon la care pot fi anunţaţi concurenţii. Lucrările nedactilografiate nu vor fi primite în concurs. Plicurile pentru concurs vor putea fi depuse direct sau expediate pe adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, str. Eroilor, nr. 15, cod. 210135 -Târgu-Jiu. Concurenţii pot participa la toate secţiunile, nefiind acceptaţi în concurs laureaţii (premiilor I) ultimei ediţii. În aceeaşi perioadă se desfăşoară şi Festivalul de umor al elevilor, după un regulament aparte. Lucrările din concurs nu se restituie.

 

Premii

    1. Secţiunea epigramă

    Premiul I : în valoare de 500 lei acordat de Consiliul Local Turceni.

    Premiul II: în valoare de 400 lei, acordat de Biblioteca Judeţeană Gorj.

    Premiul III: în valoare de 300 lei, acordat de Casa de Cultură Turceni.

    2. Secţiunea revistă de umor

     Un singur premiu în valoare de 250 lei, acordat de CJCPCT Gorj. În funcţie de aderarea la idee, mai pot fi acordate şi alte premii de către instituţii culturale, publicaţii şi edituri gorjene, societăţi particulare, persoane fizice etc. În cadrul Festivalului se va desfăşura şi un concurs fulger de epigramă, dotat cu premii în obiecte, asigurate de Casa de Cultură Turceni, din sponsorizări.

   3. Secţiunea umor la rotativă (creaţie literară umoristică, fotografie şi caricatură publicate presă)

   Un singur premiu în valoare de 250 lei, acordat de CJCPCT Gorj.

   Casa de Cultură din Turceni va acorda un premiu pentru caricatură în valoare de 500 de lei. Premiile nu se impozitează. (cf. O.G. 7/2001, art. 3) Decernarea premiilor se va face în 19 aprilie, începând cu ora 11.00, la Casa de cultură Turceni, unde va fi vernisată şi o expoziţie de caricatură asigurată de Liga Culturală “Fiii Gorjului” Bucureşti, precum şi o expoziţie de desene ale elevilor din Turceni.

   Juriul - Va fi format din umorişti consacraţi şi reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare.- Lucrările de jurizare se vor desfăşura în ziua de 17 aprilie la sediul CJCPCT Gorj. În cadrul Festivalului, membrii juriului vor participa la o întâlnire cu umoriştii gorjeni şi cu elevii Grupului şcolar industrial Turceni.Laureaţilor, precum şi altor concurenţi ale căror lucrări prezintă valoare apropiată celor premiate,. li se vor acorda diplome. Informaţii suplimentare la C.J.C.P.C.T. Gorj, tel/fax.: 0253/213710 şi Cons. Local Turceni: 0253/335026; Casa de cultură Turceni - 0253/334293.

 

 

 

 

 

 

 

 Lansare de carte

 

 

 

În data de 25 martie 2015, ora 10:00 la Sala de Lectură a Bibliotecii Județene "Christian Tell" Gorj va avea loc a doua ediție  a Opening Opportunities

 

 

 

 

 Lansare de carte

 

 

Lansare de carte 

 

 

 

Lansare de carte

 

 

 AL TREILEA SPAȚIU AL COMUNITĂȚII -SELECTIA VOLUNTARILOR – TERMEN LIMITA EXTINS! 

Pentru detalii dați click aici

 

 

 

 

 

 

Ziua Culturii Naționale 2015

 

 

 

 

 

 Brâncușiana copiilor 2015

 

S-a dat startul înscrierilor voluntarilor în proiectul “Al Treilea Spațiu al Cetățeniei Active”! Participă și tu!

 

                                                                                

 

 

Biblioteca Județeană “ Christian Tell “ Gorj și Fundația Progress selectează, pe plan local, 15 voluntari care să participe la implementarea proiectului Al Treilea Spațiu al Cetățeniei Active în perioada Ianuarie – Octombrie 2015.

 

Ai aflat despre proiect și îți dorești să fii parte din cei 15 voluntari care vor amenaja cuibul democrației din orașul tău? Acum e momentul.

 

Cum te poți înscrie?

 

Completeaza formularul de înscriere până pe 15 Ianuarie 2015. Echipa de proiect va analiza aplicația ta în perioada 15-20 Ianuarie, iar rezultatele vor fi publicate în data de 21 Ianuarie.

 

Vrei sa aflii mai multe?

 

Accesează www.al-treilea-spatiu.ro | www.facebook.com/al.3lea.spatiu

 

sau contacteaza echipa de proiect: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Cosmin Angheloni, Responsabil formare – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Participă, abia așteptăm să te cunoaștem!

 

***

 

Proiectul “Al treilea spaţiu al cetăţeniei active” este finanţat prin granturile SEE 2009-2014, din cadrul Fondului ONG România.

 

Page 28 of 28

Visitors Counter

1493757
TodayToday131
YesterdayYesterday1709
This_WeekThis_Week5532
This_MonthThis_Month45905
All_DaysAll_Days1493757
Top