Noutaţi

Noutaţi (349)

Friday, 23 October 2015 14:47

ROMULUS IULIAN OLARIU

Written by

   Nemuritorul

 

  Din manvatara în manvatara,

   din kalpa în

    kalpa,

     din yuga în yuga, şi-a tocit

 

   El toiagul şi

     talpa…

 

 

 

Premiul pentru literatură “Ion Cănăvoiu”

 acordat de Biblioteca Judeţeană ”Christian Tell” Gorj

 

 

OLARIU ROMULUS IULIAN, Poet, Eseist

-n. 26 februarie, 1953, Bârna, Timiş

-studii: Liceul Iulia Hasdeu, Lugoj; filologie, Universitatea de Vest Timişoara

-ocupaţia: profesor de literatura şi limba română, gradul I, la C.N. George Coşbuc Motru

-colaborări: Forum studenţesc, Tribuna, Calende, Brâncuşi, 13 Plus, Meridian, Luceafărul, Portal Măiastra, Gorjeanul, Caietele Columna, Cuget liber, Orizont Literar Contemporan, Banatul, Actualitatea literară, Subcultura, Ceaşca de cafea, Proverbum.ro, Gazeta de mâineetc.

-opera : Autoportret cu violoncelEd. Fundaţiei Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu,1997 – versuri

              Traiecte iniţiatice în proza românească, ibidem, 2000 – eseuri

              Şarpele, ibidem, 2002 – versuri

              Retro-spective, ibidem2003 – versuri

              Arta privirii, Editura MJM Craiova, 2005 – versuri

              În v(o)ia gândului, 2006, ibidem – versuri

              Călător în Egipt2007, ibidem – versuri

              Valea cu grimoc, 2009, ibidem – versuri

              Ritmuri / rituri Rithms / rites 2010, ibidem – versuri, ediţie bilingvă

              Solirarii, 2011, ibidem – eseuri

              Treisprezece, paisprezece, 2012, ibidem – versuri

              Re-chemarea tradiţiei, 2012, ibidem – eseuri

              Bârna şi bârna, 2012, ibidem – versuri

              Noi demersuri iniţiatice, 2013ibidem – eseuri

              Supra-viețuiri, 2014ibidem – versuri

              Phrontisterion, 2015, ibidem – versuri, ed. bilingvă, româno-catalană

Dialog telepatic / Dialeg telepatic, 2015, versuri, ed. bilingvă, româno-catalană

ediția a XXIII-a

............................................................

Premiul pentru literatură “Ion Cănăvoiu”

 acordat de Biblioteca Judeţeană ”Christian Tell” Gorj

Romulus Iulian Olariu

.........................................................

Epigramă

Premiul I – Janet Nică – comuna Ostroveni, Judetul Dolj

Premiul II – Gheorghe Schiopu – Porumbacu de Jos – Sibiu

Premiul III – Ion Moraru – sat Puiești, Jud Vaslui

 

Fabulă

Premiul I – Mihu Nicolae – Sibiu

Premiul II – Vali Slavu – Aninoasa , jud Hunedoara

Premiul III – Stancu Nicolae – Iași

 

Caricatură

Premiul I – Pavel Constantin

Premiul II – Radu Julian

Premiul III – Nicolae Ioniță

 

Premiul pentru proză umoristică scurtă

Jianu Liviu-Florian - Craiova

 

Premiul pentru secțiunea poezie umoristică

Lică Pavel – București

 

Premiul pentru cea mai bună carte de umor

Traian Brătianu – Umor și umoriști dobrogeni

 

Premiul pentru cea mai bună carte de epigramă

 

Florin Rotaru – Umor la Rotisor

Wednesday, 14 October 2015 10:28

99 DE ANI DE LA LUPTELE DE LA PODUL JIULUI

Written by

CU ACEST PRILEJ BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ”CHRISTIAN TELL” GORJ ORGANIZEAZĂ

O MICRO EXPOZIȚIE DE CARTE,

IN CARE CONSEMNĂM ȘI PREZENȚA A DOUĂ VOLUME (vezi foto) ACHIZIȚIONATE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SPECIAL PENTRU ACEASTĂ ANIVERSARE -

- WOMEN HEROES OF WORLD I (16 remarkable Resisters Soldiers, Speis, and Medics) - Kathryn J. Atwood, Ed. Chicago Review Press, 2014

- WOMEN and THE FIRST WORLD WAR - Susan R. Grayzel; Ed. Routledge, London, 2013

In aceste două cărți se regăsesc informații despre luptele menționate mai sus și profilul ”Eroinei de la Jiu” - Ecaterina Teodoroiu!

........................................................................................................

ACUM 99 DE ANI, ÎN TOAMNA LUI 1916, LA PODUL JIULUI, S-A AUZIT ZVON CUMPLIT DE LUPTĂ. ZVONUL ERA REALITATE CRUDĂ, TÂRGUJIENII ÎȘI APĂRAU ORAȘUL, CU PREȚUL VIEȚII, ÎNCERCÂND SĂ OPREASCĂ ÎNAINTAREA ARMATELOR INAMICE.

Pe 14 octombrie 1916, în timpul primei ofensive germane peste Munții Gorjului, Ecaterina a luat parte alături de populația civilă, cercetași și o companie de milițieni la luptele de la Podul Jiului, concurând la respingerea atacului unei companii bavareze inamice.

Confruntarea descrisă de Constantin Kirițescu în ''Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1918'', vol. I, seamănă a scenariu de film: ''În timpul luptei, pe la amiază, o coloană inamică, în forță de o companie și jumătate, cu mitraliere, reușește să se strecoare printre grupul nostru central și detașamentul din stânga și ajunge în marginea de vest a orașului, la podul de fier al Jiului. Vestea se răspândește cu iuțeala fulgerului în oraș. O revoltă și o însuflețire extraordinară cuprinseră pe locuitorii mândrului orășel. 'La pod, la pod, să nu lăsăm pe nemți să intre în oraș!', strigau toți din toate părțile. În cea mai mare grabă se organiza apărarea podului cu concursul unui comisar de poliție, care adunase și el câțiva sergenți de oraș și cu o companie de 150 milițieni. (...) Cu un entuziasm de nedescris, 'trupa' de apărare a Târgu Jiului lua poziția în spatele digului de pe malul râului, lângă grădina publică a orașului. Coloana de bavarezi încercă să intre pe pod, dar fu primită cu salve de focuri. Încercările repetate ale dușmanului nu reușiră; voinicii apărători îl țineau în respect pe celălalt mal. (...) Femei curajoase îngrijeau pe răniți chiar lângă linia de luptă și cărau muniții luptătorilor. Printre ele se distingea prin curajul și înflăcărarea ei o tânără, Ecaterina Teodoroiu, care mai târziu va câștiga, prin moartea ei eroică, dreptul de a rămâne în istorie cu numele de 'eroina de la Jiu'''.

 

Descrierea Bătăliei de la Podul Tg Jiu

 

             Gen. Ion Anastasiu, O pagină din războiul nostru, Lupta de la Jiu, 14/27 octombrie 1916,

 

                                                                                           Tipografia Bucovina, Bucureşti, 1936,

 


<<Compania inamică a coborât pe şoseaua Polota-Bârseşti, peste Dealul Târgului şi a venit să puna stăpânire pe podul şoselei Tg.Jiu-Peştişani, Tg. Jiu-Băleşti. În oraşul Tg. Jiu, fusese lăsat un batalion de miliţii, care urma a fi păstrat în rezervă între Tg. Jiu – Siseşti, dar în urma raportului maiorului Truşculescu, că la Raşoviţa inamicul are efective superioare, cere să i se trimită ajutoare, astfel batalionul de miliţii a fost împărţit, lăsându-se o companie în oraş, la pod, iar trei companii au fost trimise spre Siseşti. Din compania de la pod, s-a dat o patrulă spre Slobozia, care nu a mai ajuns la companie, aşa că trupa a fost surprinsă la pod, pe malul stâng, spre oraş.
Iată raportul de după luptă, întocmit de maiorul Al. Mlădinescu din cadrul Diviziei a XI-a. Infanterie.
„În ziua de 14 octombrie 1916, în luptele de retragere de la Vlădeni, am avut însărcinarea ca de la oficiu telegrafic din Târgul Jiu, să fac legătura telefonică între postul de comandă de la Preajba, trupe aflate pe stânga Jiului, şi acelea ce veneau dinspre Baia de Aramă aflate sub comanda Lt. Colonel Dejoianu. În ziua aceasta, se luase ofensiva din toate direcţiile de trupele noastre. Îndeplineam acelaş serviciu, comunicând diferite ordine, ştiri şi rapoarte. La dispoziţia mea erau doi călăreţi. Până la ora 11.00, succesul începe a se desemna.
Din toate părţile se comunică ştiri favoravile, pe care le comunicam la postul de comandă de la Preajba, tinând astfel la curent pe domnul Comandant al diviziei, de mersul luptei, şi transmitând trupelor diferite ordine. În oraş nu se găseau decât 2-3 plutoane de miliţieni, înarmaţi cu arme Md. 1879, destinaţi a păzii Podul de peste Jiu, din marginea de vest a oraşului. Alături de aceşti soldaţi se găsea căpitanul în rezervă P.Sadoveanu, comandantul batalionului de miliţii Gorj. Pe când mă aflam la oficiul telefono-poştal, la telefon, la ora 11.30 primesc ştiri de la Căpitanul Sadoveanu, că este atacat de două companii inamice, cu patru mitraliere, care înaintează peste Dealul Târgului, spre Podul Jiului, cu intenţia de a ocupa podul şi a pătrunde în oraş. El mai raportă, că efectivul de care dispune este de maximum 50 de oameni, cu câte 10 cartuşe fiecare, fără baionete, întrebând ce să facă, faţă de efectivul superior al inamicului, cerând în acelaşi timp ajutoare. I-am trimis imadiat pe Căpitanul de rezervă Pompilian cu restul miliţienilor aflaţi la Poştă, Primărie şi Prefectură, ordonând Comandantului Sadoveanu a rezista cu orice preţ, că vin şi eu imadiat la faţa locului. Am raportat imdiat la Preajba, de unde s-a dat ordin Colonelului Obogeanu să trimită o companie şi o baterie de 53mm. Ducându-mă acolo am găsit miliţienii desfăşuraţi pe malul stâng al Jiului, în grădina publică a oraşului, iar inamicul pe malul opus, având două mitraliere chiar la capul podului, bătând în lung podul şi strada, în oraş.
O parte din trupele inamicului încercau să treacă Jiul mai jos de pod, altele trecuseră şi intraseră chiar în oraş. Văzând această situaţie dificilă, putâdu-se ca inamicul să pătrundă cu uşurinţă în oraş, să ocupe şi să distrugă oficiul telefonic, care se afla foarte aproape de pod, oficiu prin care se făcea legătura telefonică cu trupele noastre, între cele de la vest şi est de Jiu, şi postul de comandă aflat la Preajba, putând ocupa şi gara, am făcut deindată schimbări în dispunerea oamenilor pe poziţii, spre a se putea face cât mai bine faţă inamicului. De aceea am luat măsuri spre a strânge din oraş orice trupă disponibilă ce s-ar mai găsii. Am adunat asemenea sergenţii de stradă, ordonanţele, răniţii uşor, găsiţi prin oraş, şi i-am dus la pod, împreună cu civilii, iar vreo 5-6 cercetaşi, s-au oferit de bună voie a lupta. Acelora care nu aveau arme, lis-au dat de la nişte chesoane ale Regimentului 59 Infanterie aflate lângă grădină.
Nu numai că populaţia civilă, cercetaşii şi sergenţii de oraş, mulţi dintre ei nici nu făcuseră serviciul militar, au luptat cu curaj şi devotament, chiar şi femeile şi fetele nu s-au lăsat mai jos, deşi inamicul bătea în lung strada şi podul, ele s-au oferit benevol a face serviciul aducând cartuşe până la linia de luptă, fără a ţine seamă de focul inamicului. Altele ajutau la pansarea răniţilor.
Cu aceşti luptători împestriţaţi s-a putut face faţă patru ore şi mai bine, încercărilor inamicului de a pătrunde în oraş. La ora cinci au sosit 40 de soldaţi, foşti dispensaţi, trimişi de Colonelul Obogeanu, cu ajutorul cărora am atacat pe inamic, şi l-am respins, luându-i 18 prizonieri şi mai multe arme, Acţiunea noastră salvând legătura telefonică cu trupele şi cu Comandamentul, atunci când nu exista alt mijloc de comunicare decât telefoanele comunale, are însemnătate foarte mare, căci altfel, nu s-ar mai fi putut avea legătura telefonică pentru transmiterea ordinelor de pe întinsul front de luptă şi nu s-ar mai fi putut lua măsuri care să completeze victoria acestei zile de 14 octombrie.>>>

 

Partea a doua a proiectului „Calea Cărții – Calea culturii, dezvoltării, prieteniei”, finanțat din Fondul Bilateral la Nivel Național din cadrul Granturilor SEE şi Norvegiene 2009-2014, a continuat la Târgu-Jiu în perioada 4 – 7 octombrie 2015, când partenerii norvegieni de la International Organization for DemocracyandHumanRights IODHR – Norway ne-au vizitat la noi acasă.

Prima zi a vizitei a coincis, cum nu se poate mai bine, cu Festivalul Toamnei, adică o bogată zi a recoltei „revărsată” din prea-plinul Pieței mari și în centrul orașului. Cu încântare și sacoșe pline, oaspeții noștri, ieșeni de origine naturalizați în Norvegia, au descoperit nu numai oferta bogată a bucătăriei gorjenești, dar și puțin din istoria scrisă în piatră sau petrecută pe străzile și între zidurile caselor din Târgu-Jiu. Momentul de maximă intensitate al acestei zile l-a constituit, desigur, parcurgerea Căii Eroilor și descifrarea înțelesului acestui ansamblu sculptural, arhitectonic și urbanistic pe care genialul nostru Brâncuși ni l-a lăsat spre continuă meditație și reculegere. Ziua s-a încheiat cu vizitarea Casei Muzeu Constantin Brâncuși” de la Hobița.

Luni, 5 octombrie, domnulDemostene Olariu, președintele IODHR - Norway și doamna Violeta Strună, vicepreședinta aceleiași organizații, au făcut o vizită la Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, unde s-au identificat teme de interes comune ce vor fi abordate în proiectele viitoare: traduceri literare din și în limba norvegiană, dar și din limba română, editarea de materiale de promovare a obiectivelor turistice din zonă în limba norvegiană ș.a. Sediul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” a fost următoarea oprire pentru oaspeții noștri, prilej pentru a discuta din nou despre moștenirea artistică lăsată de Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu și despre posibilitățile de a o face cunoscută și în nordul continentului. Ziua s-a încheiat cu vizitarea Muzeului de Artă și a Muzeului Județean de Istorie.

Ultima zi a vizitei partenerilor norvegieni a debutat cu o vizită la Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara, iar după-amiaza au petrecut-o împreună cu beneficiarii Centrului Christian din Târgu-Jiu, persoane cu dizabilități care nu sunt cu nimic mai prejos din punct de vedere al creativității, în comparație cu persoanele sănătoase. „Vedetă pentru o zi” a fost programul la care ne-a invitat să asistăm responsabilul Centrului, Daniel Andrei. Acesta a primit asigurări din partea reprezentanților IODHR că vor găsi soluții pentru a acoperi o parte din nevoile de dezvoltare ale beneficiarilor Centrului Christian (atelierul de creație, revista Centrului), continuând astfel colaborarea cu Asociația Filolibris – Prietenii Bibliotecii.

Proiectul „Calea Cărții – Calea culturii, dezvoltării, prieteniei” a fost inițiat de către Asociația Filolibris – Prietenii Bibliotecii în parteneriat cu Asociația „O nouă șansă pentru toți gorjenii” și a avut ca primă activitate vizita reprezentanților celor două asociații românești în Norvegia, în luna iulie a acestui an. Atunci, în doar două zile și jumătate, am reușit să stabilim contacte noi și interesante la Biblioteca Națională din Oslo, am făcut un schimb de know-how și am luat contact cu viața culturală și economică a Norvegiei, dar și cu sistemul de protecție socială din această țară, aflat la un nivel extrem de ridicat. Rezultatele obținute și relația pe care am stabilit-o cu partenerii norvegieni ne dau siguranța că această colaborare se va regăsi în proiecte viitoare cu aplicabilitate directă în viața culturală și socială a Târgu-Jiului.

 

Adina Andrițoiu

Președinte Asociația Filolibris – Prietenii Bibliotecii 

 

Monday, 28 September 2015 06:20

Lansare de carte Dumitru Tătăroiu

Written by

Saturday, 26 September 2015 12:28

BIBLIOTECÂND în NOCTURNĂ

Written by

 Cărți și condimente, vanilie, ardei, mentă, cărți, sală de lectură – bibliotecă, elevi, mulți elevi, mulți profesori, mulți scriitori, seară, ploaie – nu a contat! Un Dan C. Mihăilescu – a contat! Și poezie, și muzică. Muzică și poezie – la final de Nocturnă, aproape de ora 24.00 a zilei de 25 septembrie (cumva, zi a anului 1897 când se năștea William Faulkner, scriitor american, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1949). Cărți, despre cărți s-a vorbit. Despre cărțile care trebuie citite. Despre nevoia de a citi cărți!

 Nocturna desfășurată la Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj a demonstrat că nu există neapărat un timp anume în care templul cărților este luat în seamă. Început la ora 19.30, seara de 25 septembrie a.c., evenimentul a cuprins în program o campanie denumită ”Cărți și condimente” susținută de elevii de la Colegiul Național "Tudor Vladimirescu", coordonați de d-na profesor doctor Lili Roată, întâlnirea participanților cu - invitatul special Dan C. Mihăilescu, binecunoscutul eseist, critic și istoric literar și încheierea nocturnei în tonuri lirice: folkistul Dan Vană și poeții gorjeni – membri ai Cenaclului Columna. Cu toții au creat o seară de neuitat. Dacă îmi este permis să împrumut o sintagmă din lumea spectacolului, pentru a descrie mai bine cele întâmplate – ”filmul Nocturnei a rulat cu casa închisă”. Ce cuvinte se mai pot spune în momentul când subiectul numit ”Carte” dovedește o asemenea audiență? Doar cei care au fost acolo pot să mai povestească!!

Thursday, 24 September 2015 11:02

INVITATIE NOCTURNA

Written by

Saturday, 19 September 2015 06:49

NOCTURNA BIBLIOTECILOR

Written by

Page 25 of 25

Visitors Counter

1197707
TodayToday686
YesterdayYesterday1694
This_WeekThis_Week12335
This_MonthThis_Month39973
All_DaysAll_Days1197707
Top