Noutaţi

Noutaţi (280)

Monday, 05 December 2016 15:20

TEATRU LECTURĂ la BIBLIOTECĂ

Written by

 

Consilierii județeni au aprobat proiectul ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”. Valoarea proiectului este de 1.830.769,60 de lei (inclusiv TVA), iar contribuția proprie în proiect a U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile  ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum  de 77.800,09 lei (inclusiv TVA).

Potrivit obiectivelor stabilite prin Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Gorj pentru perioada 2011 – 2020, promovarea patrimoniului istoric și cultural, reprezintă una din prioritățile pentru dezvoltarea socio – economică a județului Gorj.
Casa memorială Iosif Keber este unul din monumentele istorice valoroase din județul Gorj, grație dublei sale funcțiuni – casă memorială și secție de artă a Bibliotecii Județene „Christian Tell”. Ridicată în anul 1932 după planurile arhitectului Iulius Doppelreiter, personalitate interbelică ce a contribuit la dezvoltarea arhitecturii civile locale din acea perioadă, promovând stilul neromânesc, casa a fost locuința pictorului Iosif Keber -artist cu numeroase lucrări de șevalet, consacrat în pictură monumentală, restaurator al picturilor pentru 63 de biserici din întreaga țară.

http://www.gorjeanul.ro/cultura-2/casa-memoriala-iosif-keber-intra-in-conservare-si-restaurare

 

Joi, 17 noiembrie 2016, în prezența reprezentanților autorităților locale și ai Bibliotecii Județene «Christian Tell» Gorj, prin persoana d-nei director, Olimpia Bratu, ai Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, prin persoana D-lui Viorel Surdoiu, a unor invitați de marcă din rândul scriitorilor gorjeni, foști prieteni apropiați ai poetului omagiat cu acest prilej, a rudelor acestuia, a d-nei Victorița Diaconu și a sorei poetului, a fost inaugurat noul sediu al Bibliotecii Orășenești din Țicleni, care poartă numele lui Nicolae Diaconu, fiu al localității.

“Se cuvine să onorăm, astăzi, memoria celui al cărui nume îl poartă biblioteca din Țicleni”
După oficierea unui «Te Deum» de către preoții de parohie, care au dăruit un exemplar al «Bibliei» din partea fețelor bisericești, a fost explicată și detaliată celor prezenți în incinta bibliotecii, prezentându-se un film documentar privind reabilitarea clădirii, în acest context fiind apreciată de către d-na bibliotecar, Adriana Vârdarie, implicarea personală a d-lui Primar Constantin Radu în finalizarea acestui obiectiv de interes cultural din Orașul Țicleni.
Oaspeții au felicitat autoritățile și au apreciat munca celor două bibliotecare în finalizarea proiectului, după care a fost vizitat muzeul din incinta fostei școli din satul Tunși, locul în care Nicolae Diaconu a învățat în primii săi ani de școală. D-na Olimpia Bratu a menționat faptul că “Se cuvine să onorăm, astăzi, memoria celui al cărui nume îl poartă biblioteca din Țicleni”, iar domnul Alex Gregora a propus chiar inițierea unui festival anual de literatură pentru elevi care să poarte numele lui Nicolae Diaconu.

“Nae a fost singurul care nu a semnat un «răvaș» ticluit împotriva lui Marin Sorescu”
La «Masa rotundă» organizată în cadru manifestării, cei prezenți au rostit cuvinte de apreciere la adresa celui omagiat și au depănat amintiri care au scos în evidență personalitatea complexă a omului de cultură Nicolae Diaconu. După ce d-l Viorel Surdoiu a mărturisit că-i place să-l regăsească pe Nicolae Diaconu în poeziile sale, oferind chiar un exemplu grăitor în acest sens, cum era de așteptat, «momentul» Spiridon Popescu, multiplicat și savurat prin verva și subtilitatea analitică a cunoscutului condeier, a consituit, am putea spune, «sarea și piperul» acestei zile pline de soare, pentru că Spiridon Popescu l-a cunoscut bine pe Nicolae Diaconu și a fost de atâtea ori în preajma sa, pentru a colora de multe ori atmosfera și pentru a completa șarja umorului specific celor doi condeieri!

......................................................................................................................................................

 (fragment art. Gorjeanul/22 noiembrie 2016) Profesor, Vasile GOGONEA

 

35 de km între două spații deosebit de importante din istoria Gorjului. Hobița și Bălănești sau altfel spus distanța dintre locurile de naștere ale lui 

Constantin Brâncuși (n. 19 februarie 1876, satul Hobița, comuna Peștișani, județul Gorj) și Ion Popescu Voitești (18 noiembrie 1876, satul Voitești, comuna Bălănești, județul Gorj). Primul – artist plastic de notorietate mondială, părintele sculpturii moderne, cel de-al doilea – geolog, savant renumit, descoperitor de zăcăminte de sare şi petrol, cel care a condus Institutul Geologic al României și a pus bazele Academiei de Ştiinţe.

În acest an, 2016, s-au împlinit 140 de ani de la nașterea celor doi oameni de seamă, ai artei și ai științei - românești și internaționale.

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj împreună cu Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” Gorj l-a omagiat pe Ion Popescu Voitești printr-un Forum desfășurat la Sala de Lectură a bibliotecii, în data de 18 noiembrie 2016. La întâlnire au luat parte membrii ai comunității, personalități culturale și elevi de la Colegiile din Târgu-Jiu. Bogata colecție mineralogică, din holul bibliotecii, dar și expunerile prezentate de Ing. Dan Toropu (strănepotul savantului) și de bibliotecara Dana Cherecheș (geolog), de asemenea lansarea volumului ”Amintiri, Ion Popescu Voitești”, editat de Muzeul Județean și făcut cunoscut de către Albinel Firescu, muzeograf și de profesorul Grigore Haidău. După terminarea manifestării, grupului de elevi participanți la forum li s-a oferit posibilitatea de a vizita Casa Memorială Ion Popescu Voitești.    

Wednesday, 16 November 2016 15:33

Ore de literatură și desen la Bibliotecă

Written by

 

Ultima etapă a concursului ”Cărțile care contează” ediția a V-a, organizat de Biblioteca Județeană 

”Christian Tell” Gorj  - Filiala pentru copii, s-a desfășurat azi,16.11.2016 la Sala de lectură.

Participanții, elevi în grupele de clase I - IV și V – VIII de la patru instituții de învățământ din Tg-Jiu (CNTV, CNSH, Scolile Gen. ”Constantin Săvoiu” și ”Al. Ștefulescu”), au avut de rezolvat următoarele probe: rezumatul unei lecturi din bibliografia stabilită, realizarea unui alt final la una din lecturile din concurs, la alegere și  realizarea unui desen inspirat de lecturile din concurs, la alegere. 

Cărțile care au reprezentat subiectele concursului au fost: Rodul tainic - Ioan Slavici ; Legenda lăcrămioarei  - V. Alecsandri ; Gavroche - Micul erou - Victor Hugo; Zâna viselor -  Victor Eftimiu  și Lacul zânelor - Al. Mitru.

Premierea o să aibă loc în luna decembrie

Wednesday, 16 November 2016 13:59

Cartea Curajului

Written by

Biblioteca Județeană Christian Tell Gorj împreună cu Bibliotecile Județene din Neamț și Hunedoara, Biblioteca Municipală Medgidia (Constanța) și Biblioteca Comunală Răcoasa (Vrancea) vor participa sub coordonarea Fundației Progress la evenimentul ce marchează lansarea volumului Cartea Curajului în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus.

Lansarea va avea loc la standul editurii Cartea Veche joi începând cu ora 13.00 și va prilejui întâlnirea prin intermediul videoconferinței skype a copiilor ce frecventează bibliotecile amintite cu autoarea cărții și cu alți invitați.

În cadrul acestei întâlniri, copiii vor citi, fiecare în fața unei camere video cu transmisiune live pasaje din povești alese de ei, dând ștafeta lecturii de la o bibliotecă la alta.

Misiunea asumată a Bibliotecii Județene “Christian Tell” Gorj este de a deveni principalul centru de resurse informaționale dedicat dezvoltării durabile a comunității gorjene, care susține într-un mod profesional și nediscriminatoriu, prin profesionalismul bibliotecarilor, dezvoltarea personală a concetățenilor săi. Participarea noastră la acest eveniment dedicat lecturii și dezvoltării personale și școlare a participanților reprezintă modul în care înțelegem să acționăm în îndeplinirea misiunii noastre.

Cartea curajului semnată de Adina Rosetti, ilustrată de Alexia Udriște și apărută la Curtea Veche Publishing, reunește 10 povești inspirate din realitate, repovestite astfel încât părinții să le poată împărtăși copiilor valorile asociate curajului și este prima lucrare de acest tip publicată în România.

Cele 10 povești despre curaj sunt inspirate din întâmplări reale colectate prin intermediul aplicației online Culegătorii de Curaj”, lansată de Piraeus Bank în 2015, ca parte a unei comunități pe care banca a creat-o pentru a cunoaște și inspira oamenii să aibă încredere în propria lor valoare.

Tuesday, 15 November 2016 06:30

JOCURI LA BIBLIOTECĂ - cu Ruxandra Israil

Written by

Ieri, 14 noiembrie 2016, bibliotecarii de la Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj s-au întâlnit cu elevii clasei a II-a A, îndrumați de doamna prof. înv. primar Maria Cambrea, de la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu”. Copiii împreună cu bibliotecarii și cu doamna prof. s-au jucat cu jocurile provenite de la Muzeul Jocurilor din Chemnitz (Germania), aduse la Târgu-Jiu prin intermediul unui proiect al Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov.

Thursday, 10 November 2016 11:51

Patrimoniul cultural - Casa Memorială ”Iosif Keber”

Written by

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

10.11.2016

 

COMUNICAT

UAT – Judetul Gorj  intenționează să depună spre finanțare, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, proiectul ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”.

Proiectul vizează realizarea următoarelor activități: lucrări de amenajare a curții exterioare, lucrări de consolidare și restaurare a clădirii, lucrări de finisaje interioare, pardoseli, zugrăveli, decorațiuni,  lucrări de refacere împrejmuire incintă,  lucrări de intervenție la fațade, acoperiș și învelitoare, lucrări de instalații în curte şi în clădire,  realizarea de facilități pentru persoanele cu dizabilități,  iluminat arhitectural pentru punerea în valoare a monumentului istoric, activități de marketing, activități de audit financiar extern, activități de informare și publicitate.

Casa memorială Iosif Keber este unul din monumentele istorice valoroase din județul Gorj, grație dublei sale funcțiuni - casă memorială și secție de artă a Bibliotecii Județene „Christian Tell”. Ridicată în anul 1932 după planurile arhitectului Iulius Doppelreiter, personalitate interbelică ce a contribuit la dezvoltarea arhitecturii civile locale din acea perioadă promovând stilul neromânesc, casa a fost locuința pictorului Iosif Keber - artist cu numeroase lucrări de șevalet, consacrat în pictură monumentală, restaurator al picturilor pentru 63 de biserici din întreaga țară. Generozitatea artistului a făcut ca Biblioteca județeană „Christian Tell” să moștenească o importantă colecție de lucrări de artă (cărți, albume, reviste), care au creat nucleul secției de artă, puse la dispoziția publicului, așa cum și-a dorit Iosif Keber în casa ce i-a aparținut și pe care a lăsat-o comunității cu această destinație – bibliotecă de artă. Colecția moștenită, de peste 6000 de volume, care au aparținut pictorului, a fost completată până în prezent, numărând acum peste 15.000 de volume, cărora li se adaugă o importantă colecție de CD/uri și DVD/uri cu subiecte artistice.  Pe lângă importanta colecție de documente de bibliotecă, imobilul dezvăluie vizitatorilor săi numeroase obiecte personale și lucrări de artă plastică (tablouri, schițe, planuri) ce au aparținut pictorului Iosif Keber.

Pentru comunitate, casa memorială Iosif Keber este un loc în care cultura și arta se împletesc în mod interactiv prin lectură, studiu, seri speciale dedicate muzicii și filmului, ateliere de creație sau expoziții. Prin conservarea și restaurarea  imobilului se va diversifica oferta culturală și turistică a municipiului Târgu Jiu și a județului Gorj, acesta devenind un important punct de interes în valorificarea patrimoniului cultural ce contribuie la dezvoltarea durabilă a comunității noastre.

Wednesday, 09 November 2016 13:07

În vizită la Keber

Written by

Prima acțiune din cadrul parteneriatului educațional, încheiat între Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, Secția de Artă “Iosif Keber” și Colegiul tehnic ”Gen. Gheorghe Magheru”, Clasa a IX-a B, profesoara Carmen Mărgulescu. (9 noiembrie a.c.).

Vizitarea Casei memoriale ”Iosif Keber” de către cei 25 de elevi s-a dovedit de bun augur pentru cunoștințele lor, pentru că majoritatea dintre ei s-au aflat pentru prima dată în contact cu creația renumitului pictor gorjean. Locului în care a trăit, vizionarea lucrărilor de artă, a colecției de cărți despre artă și a obiectelor ce i-au aparținut lui Iosif Keber, unelte de lucru și diverse obiecte personale, multe dintre ele grăitoare ale altor timpuri au, stârnit interesul elevilor exprimat și prin întrebările adresate gazdei – bibliotecara Simona Mioara Pătrașcu, cea care le-a dezvăluit elemente din biografia artistului, dar și oferta generoasă de carte aflată la dispoziția publicului.

Tuesday, 08 November 2016 13:33

Concursului Naţional de Proză “Alexandru Odobescu”

Written by

 

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ,,ALEXANDRU  ODOBESCU”, CĂLĂRAŞI

 

 R E G U L A M E N T U L

Concursului Naţional de Proză “ALEXANDRU ODOBESCU”,

Ediţia a XXXVI-a, Călăraşi,  10  noiembrie – 12 decembrie 2016

            Biblioteca Judeţeană “Alexandru Odobescu”, Călăraşi, organizează Concursul Naţional de Proză, cu numele scriitorului “ALEXANDRU ODOBESCU”, ediţia a XXXVI-a, care se va finaliza în perioada 5 –12 decembrie 2016.

            Concursul se adresează tuturor creatorilor, nemembri ai Uniunii Scriitorilor, şi are drept scop stimularea creaţiei originale şi afirmarea unor nume noi în sfera preocupărilor literare.

Prin întregul său proiect, concursul îşi propune să realizeze o imagine vie a nivelului atins de proza românească contemporană în anul 2016.

            Juriul va fi format din personalităţi recunoscute ale culturii și literaturii române.

            Vor fi oferite următoarele premii:

  • PREMIUL I                                                             - 700 lei
  • PREMIUL II                                                            - 600 lei
  • PREMIUL III                                                          - 500 lei

Lucrările promoţionale, de minimum 25 - maximum 75 de pagini (în trei exemplare) dactilo standard la 2 (două) rânduri, vor fi trimise, până la data de  20 noiembrie 2016, pe adresa: BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ALEXANDRU ODOBESCU”, CĂLĂRAŞI, Str. Bucureşti, Nr. 102, Cod: 910068, Călăraşi, Judeţul Călăraşi, Telefon: 0242316757, 0342401025.

Fiecare lucrare va purta un motto, conținută într-un plic închis, care va avea acelaşi motto. În plicul închis se vor preciza datele personale ale autorului: nume, prenume, adresa, telefon, vârsta, ocupaţia, emailul, unde şi ce a mai publicat.

Membrii juriului, în număr de 3 (trei), vor primi în timp util lucrările pentru jurizare şi vor fi retribuiţi conform legii de către organizatori.

Juriul şi organizatorii stabilesc premiile în funcţie de valoarea creaţiilor  prezentate în concurs.

Lucrările premiate vor apărea într-un volum editat de către organizatori, ce va fi trimis câştigătorilor.

                                              M A N A G E R,

                                               

Ec.  MARINELA ENCIU

Visitors Counter

673061
TodayToday1168
YesterdayYesterday1203
This_WeekThis_Week3480
This_MonthThis_Month18866
All_DaysAll_Days673061
Top