Noutaţi

Noutaţi (389)

Tuesday, 09 October 2018 13:49

9 octombrie, Ziua Holocaustului

Written by

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj a realizat o expoziție de cărți, care conțin date privitoare la una din cele mai tragice pagini din istoria umanităţii - Holocaustul.

Wednesday, 03 October 2018 20:52

Tabăra EROI PE CALEA EROILOR, în desfășurare

Written by

EROI PE CALEA EROILOR

 Târgu-Jiu, Runcu, Suseni ( Valea Susenilor), Turcinești, Cartiu, Sâmbotin, Pleșa, Lainici, Bumbești-Jiu, Curtișoara, Târgu-Jiu - Calea Eroilor - Podul Jiului, 

- Dobrița, Lelești, Rasovița, Arcani, Brădiceni, Frâncești, Peștișani, Tismana, Târgu-Jiu - iată două posibile trasee pentru sufletul căutător de identitate, de recunoaștere a locurilor dinspre care sa trage către timpul sau de viețuire. Iată unul dintre aspectele incluse în desfășurarea proiectului Eroi pe Calea Eroilor, organizat de Consiliul Județean Gorj prin Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj și finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale în Programul CENTENAR. Artiștii plastici - Băbuț Florin(Mehedinți), Kriss-Oliver Falticska(Hunedoara), Radu Nastasia și Sabina Andreea Tupan(București), George Florin Văcaru și Cătălin Negrea din Gorj, împreună cu scriitorii Marian Oprea și Alexandra Budnaru (Timișoara), Adrian Beznă(Iași) și  Adrian Frățilă, Ionuț Cătălin Alexandrescu, Viorel Surdoiu din Gorj, participă în perioada 1 - 7 octombrie, la realizarea Taberei de creație literară și de artă plastică dedicată momentelor de mare eroism din timpul Primului Război Mondial, Luptelor de pe Jiu în Gorjul toamnei anului 1916. Periplurile îndreptate spre documentare și înțelegere conjuncturală din punct de vedere spațial și istoric și-au construit poveștile și lucrările plastice la Pensiunea Balkan Expres din Runcu, într-un loc plin de liniște binecuvântată scoborâtoare dinspre muntele vecin. 

Saturday, 29 September 2018 19:50

EROI PE CALEA EROILOR

Written by

Infocentenar - EROI PE CALEA EROILOR.

TABĂRĂ DE CREAȚIE (literatură și artă plastică)

În perioada 1 – 7 octombrie 2018, Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj organizează o Tabără de artă plastică și de scriere creativă dedicată memoriei Unirii, concepută ca un prilej de dialog şi de schimb de idei între creatori şi între aceștia și public, constituindu-se, în acelaşi timp, într-un prilej de încurajare a creaţiei tinerilor scriitori și artiști plastici.  

Proiectul „Infocentenar – Eroi pe Calea Eroiloreste implementat de Consiliul Județean Gorj prin Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj și finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale prin Programul CENTENAR. Obiectivul său este să readucă înaintea noastră eroi ai Primului Război Mondial, cunoscuți, dar și pe cei care nu poartă nume sonore, oameni care au ales să se sacrifice pentru noi, românii de astăzi și se adresează tinerilor cu scopul de a valorifica și disemina memoria istorică a comunității contribuind la formarea și exprimarea identității naționale.

2018 vine cu o încărcătură istorică specială – sărbătorim prima sută de ani ai României în forma cunoscută de astăzi. Este o ocazie specială în care putem oferi tinerei generații repere din trecut, care să dea un sens viitorului. Aceste repere însă, au nevoie să fie traduse într-un limbaj nou, digital, accesibil și dorit de tinerele generații. Putem conecta o lume veche, dar foarte importantă pentru noi, cu o lume nouă care se proiectează din ce în ce mai mult în viitor. Puterea de a merge înainte vine dinspre viitor, dar echilibrul vine din trecut.

Pentru inspirația participanților la Tabăra de creație pornim de la un moment istoric reper: Lupta de la podul Jiului, desfășurată în Campania din anul 1916, acțiune militară care a avut loc în prima bătălie de pe Valea Jiului și în care înaintarea forțelor Puterilor Centrale a fost stopată de forțele române din Divizia 11 Infanterie alături de cetățeni ai orașului Târgu Jiu. Acestui prim moment istoric din construcția României Mari îi este dedicat Ansamblul Monumental Calea Eroilor, realizat de Constantin Brâncuși. Suntem convinși că în mediul gorjean, privind de aproape locurile în care s-au adus jertfe în războiul pentru întregirea neamului românesc, se pot scrie încă povești despre eroism, despre oameni curajoși, altruiști, despre oameni simpli și despre oameni care s-au distins în luptă, iar creatorii invitați vor reuși să facă din nou nemuritoare aceste fapte pentru tinerii de astăzi.

Proiectul are și o importantă componentă dedicată implicării comunității locale. Cu ajutorul bibliotecarilor publici din județ vom documenta toate monumentele eroilor ridicate după sfârșitul Primului Război Mondial și vom înscrie numele tuturor celor care s-au jertfit pentru idealul de unitate națională într-o Listă a eroilor gorjeni ce va fi pentru prima dată așezată acolo unde îi este locul, pe Calea Eroilor din Târgu Jiu, în sediul Bibliotecii Județene “Christian Tell” Gorj.

Toate rezultatele obținute din tabăra de creație, Lista eroilor gorjeni, traseele culturale, alături de alte conținuturi relevante vor fi transpuse în format digital și accesate prin intermediul unui Info-chioșc ce se va amplasa în holul Bibliotecii Județene “Christian Tell” Gorj. Vom realiza astfel un monument virtual care să îi mențină încă vii în memoria noastră pe cei care s-au jertfit pentru patrie. Căci cei care au plecat dintre noi, pot încă să trăiască, dacă noi nu îi îngropăm a doua oară, ci îi invităm să ne spună din nou și din nou povestea lor. Așa nu vom uita cine suntem și nici ce vrem să rămânem!

 

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj

UAT MUNICIPIUL ONEŞTI

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ,,RADU ROSETTI”

ORGANIZEAZĂ

Concursul naţional de proză scurtă „RADU ROSETTI” ediţia a XX-a 2018

- Participă tineri care nu au debutat editorial în proză şi nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor.

- Concursul este organizat pe trei grupe de vârstă:

10-15 ani, 16-20 de ani, 21-35 de ani.

Condiţii de participare:

o 1 sau 2 lucrări care să nu depăşească 10 p. A4 (text dactilografiat / tehnoredactat) şi care să nu fi fost premiate la alte ediţii ale concursului nostru;

o Textul va fi tehnoredactat în programul Microsoft Word şi salvat în format .doc (nu docx), cu font Times New Roman, mărime 12, spaţiere la 1 rând, cu diacritice, cu respectarea ortografiei, marginile paginii setate la 2 cm, aliniere justify.

Modalitatea de trimitere sau depunere a lucrărilor:

o Lucrările tipărite se vor trimite într-un plic format A4, care va conţine:

 lucrarea, la începutul căreia NU se menţionează numele autorului, ci doar titlul, categoria de vârstă şi un motto;

un plic mic, închis, pe care se va specifica mottoul lucrării alături de categoria de vârstă şi care va conţine datele de identificare şi contact ale autorului: numele şi prenumele, data naşterii, adresa completă, numărul de telefon, ocupaţia şi adresa de email.

o În paralel, va fi expediată lucrarea în format electronic, având specificate acelaşi motto şi categoria de vârstă, pe adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ca ataşament tehnoredactat. Mesajul va avea ca subiect „pentru concursul de proza Radu Rosetti”. Organizatorii garantează anonimatul expeditorului.

-Lucrările (schiţe şi povestiri) vor fi expediate pe adresa:

Biblioteca Municipală ,,Radu Rosetti”

Bulevardul Oituz nr. 13 A, Cod poştal 601077

Oneşti, Jud. Bacău

- Data limită de primire a lucrărilor: 25 octombrie 2018.

- Premierea va avea loc în cea de-a doua jumătate a lunii noiembrie 2018. Pentru laureaţii concursului cu domiciliul în alte localităţi, premiile vor fi expediate prin poştă.

- Relaţii la: tel./fax 0234/312202 sau email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OBSERVAŢII:

Versurile, fragmentele de teatru sau eseurile filozofice, istorice, lingvistice etc. nu vor intra în concurs.

Lucrările scrise de mână, precum şi cele care nu respectă prezentul regulament nu vor fi luate în considerare.

Wednesday, 26 September 2018 11:56

Festivalul internaţional de umor “Ion Cănăvoiu”, 2018

Written by

REGULAMENTUL

Festivalului internaţional de umor “Ion Cănăvoiu”

ediţia a XXVI-a

25-28 octombrie 2018

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”, Şcoala Populară de Artă, Asociaţia Epigramiştilor din România, Asociaţia Naţională a Caricaturiştilor, Grupul de publicaţii “Flacăra”, Liga Culturală “Fiii Gorjului”, Consiliul local şi Primăria Runcu, Societatea Umoriştilor Gorjeni, organizează, în perioada 25-28 oct. 2018, ediţia a XXVI-a a Festivalului Internaţional de Umor “Ion Cănăvoiu”.

ORGANIZARE

Manifestarea este deschisă umoriştilor – profesionişti sau neprofesio­nişti – pe următoarele secţiuni: 1. cea mai bună carte de umor a anului; 2. epigramă, 3. fabulă, 4. proză umoristică scurtă, 5. parodie/poezie satirică 6. caricatură/fotografie umoristică.

I. Concurs de volum, inclusiv antologii. Participă volumele de umor (epigramă, fabulă, proză scurtă/poezie umoristică…) tipărite în perioada oct. 2017 – oct. 2018.

II. Concurs de epigramă. Se concurează cu 10 epigrame, 6 pe tema Toti se plang de bani, dar de minte nici unul, iar celelalte pe teme libere.

III. Concurs de fabule. – 5 fabule

IV. Concurs de proză scurtă. – 3 proze de maxim 3 pagini fiecare.

V. Concurs de parodie/poezie umoristică. – câte 5 creaţii.

VI. Concurs de caricatură/ fotografie umoristică. Se vor trimite minimum 5 caricaturi / fotografii, de format A4 în passepartou, pe teme libere.

Pentru Concursul de parodie este obligatorie anexarea operei/lucrării după care s-a realizat parodia. Nu se impune limită de vârstă pentru participare.

Autorii interesaţi de concurs îşi vor trimite lucrările (cate 3 exemplare), pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, str. Calea Eroilor 15, Târgu-Jiu, cod 210135, Gorj, până la data de 20 octombrie 2018 (data poştei).

Nu este admisă participarea în concurs a autorilor laureaţi (cu premiul I) la ultimele trei ediţii.

Vor fi respectate obişnuitele condiţii ale secretului participării (plicul mare cu motto, lucrările nesemnate, doar cu motto, plicul mic sigilat cu motto şi adresa în interior. Obligatoriu va fi menţionat un telefon de contact). Pentru secţiunile volum şi caricatură condiţia de “motto” se exclude.

Un juriu local va selecta lucrările pentru fiecare secţiune şi vor fi propuse spre ierarhizare juriului naţional al Festivalului, care include per­sonalităţi ale umorului românesc pentru fiecare sectiune.

În cadrul Festivalului vor fi organizate diverse manifestări comple­men­tare con­cur­sului propriu-zis: Salonul internaţional de caricatură – ediţia a VIII-a, întâlniri cu epigramiştii gorjeni, recitaluri umoristice, turniruri epigramistice, vernisaje de expoziţii, spectacole, lansări de carte şi reviste, emisiuni radio-tv.

PREMII

Două premii, pentru “Cea mai bună carte de umor a anului” (pentru volum de epigramă – 1 premiu în valoare de 800 lei şi separat 1 premiu pentru volum de fabulă/ proză scurtă/ poezie umoristică, în valoare de 800 lei, acordate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj.

Secţiunile epigramă şi fabulăDouă premii l, în valoare de 600 lei fiecare, pentru: epigramă şi fabulă, acordate de CJCPCT Gorj.

Două premii ll, în valoare de 500 lei fiecare, acordate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj

Două premii lll, în valoare de 300 lei fiecare, acordate de Liga Culturală “Fiii Gorjului” şi Grupul de Publicaţii “Flacăra” Bucureşti.

Secţiunea proză scurtă

Un singur premiu, în valoare de 500 lei, acordat de Consiliul local şi Primăria Runcu

Secţiunea parodie/poezie umoristică

Un singur premiu, în valoare de 500 lei, acordat de Consiliul local şi Primăria Runcu

Secţiunea caricatură

Premiul I, în valoare de 400 lei si premiul II, in valoare de 300 lei acordate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi premiul III, in valoare de 200 lei, acordat de Liga Culturală “Fiii Gorjului”.

Premiul anual pentru literatură “Ion Cănăvoiu”, în valoare de 800 lei, acordat de Biblioteca Judeţeană unui scriitor gorjean, pentru volumul anului.

Pentru această secţiune va funcţiona un juriu aparte, format din scriitori gorjeni.

Şase premii speciale, în valoare de 600 lei fiecare, acordate de CJCPCT Gorj, pentru caricaturiştii invitaţi de organizatori la Salonul de caricatură.

Şase premii de excelenţă în valoare de 600 lei fiecare, acordate de Şcoala Populară de artă Tg-Jiu unor promotori şi creatori de umor

Vor mai fi acordate şi alte premii speciale, oferite concurenţilor de instituţii şi firme gorjene, diverse publicaţii, posturi de radio şi tv, persoane particulare etc. Lucrările destinate concursului nu se restituie. Volumele primite vor intra în fondul de carte “Ion Cănăvoiu” al CJCPCT GORJ. Juriul are latitudinea ca, în funcţie de valoarea lucrărilor din concurs, să re­dis­tribuie unele premii. Lucrările participante nu se returnează, intră în fondul documentar al festivalului. Cheltuielile de cazare, transport şi masă pentru juriu şi invitaţi vor fi suportate de către organizatori. Pentru laureaţi se asigură cazarea şi masa. Câştigătorii şi invitaţii vor fi anunţaţi în timp util, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, din ziua de 28 octombrie 2018.

Informaţii suplimentare la telefoanele: • 0253/21.37.10 (CJCPCT Gorj) e/mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. • 0721.370.057 (Ion Cepoi – director CJCPCT Gorj), • 0762.701.136 (Daniela Gapșea) • 0747.921.374 (Dan Popescu)

Friday, 21 September 2018 07:29

Programul FLEX

Written by
Joi, 27 septembrie 2018, în cadrul NOCTURNEI BIBLIOTECILOR, la Sala de Lectură a Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj, ora 18:00, va avea loc prezentarea Programului FLEX.Programul FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite în 1992 și este implementat în România din 2015. FLEX este un program al Biroului Educațional și Cultural al Departamentului de Stat SUA, implementat de către American Councils for International Education. 
În cei 25 de ani de existență, programul a oferit burse pentru peste 24.000 de liceeni din Europa și Asia Centrală. Programul presupune un an de schimb de experiență pentru tinerii liceeni, în Statele Unite ale Americii și este GRATUIT.Fiecare bursier va locui timp de aproximativ 10 luni ca membru al unei familii americane și va studia într-un liceu american. Familiile gazdă sunt selectate de către program, bursierii neputând interveni asupra acestei selecții, neputând alege familia gazdă sau comunitatea în care vor locui.Competiția pentru bursele FLEX este bazată pe criterii meritorii și deschisă fără niciun cost elevilor români de clasele IX-XI la momentul înscrierii, născuți între 15 Iulie 2001- 15 Iulie 2004, ce îndeplinesc condițiile de eligibilitate aferente fiecărui an de selecție. Programul este dedicat și elevilor cu dizabilități de clasele VIII- XI, indiferent de data nașterii.
Candidații interesați de program și care îndeplinesc condițiile de selecție sunt invitați să completeze o aplicație online preliminară, în perioada 1 septembrie- 16 octombrie 2018. Selecția liceenilor se face integral de către o comisie de selecție din SUA, formată din profesioniști din varii domenii. 
Programul FLEX este un program recunoscut de Ministerul Educației. Anul de liceu urmat în SUA poate fi recunoscut la întoarcerea în România, DACĂ se prezintă toate documentele solicitate de către CNRED și se respectă procedurile aferente.De unde pot afla mai multe informații?
E-mail: flexromania@americancounci>ls.eu 
Web: 
www.americancouncils.ro &www.discoverflex.org 
Telefon: 0769 696 698 & 0748 612 570 
Facebook: facebook.com/FLEX-Romania
Ne puteți vizita la sediul din București, Sector 1, Strada Gina Patrichi Nr.1, Etajul 1.
Program: Luni- Vineri 09:00-17:00

Thursday, 20 September 2018 13:07

NOCTURNA BIBLIOTEClLOR

Written by

JOI, 27 SEPTEMBRIE 2018

 

 

LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ”CHRISTIAN TELL” GORJ,

SEDIUL CENTRAL:

0rele 18.00 – 21.00

- PREZENTAREA FUTURE LEADERS EXCHANGE PROGRAM (FLEX), EDIȚIA 2019-2020 - AMBASADA STATELOR UNITE ÎN ROMÂNIA;

- TREASURE HUNT;

- NOCTURNĂ LIRICĂ;

- ECRANIZĂRI ȘI CĂRȚI CELEBRE

SECȚIA DE ARTĂ ”IOSIF KEBER”:

orele 18.00 -20.00

- NOCTURNA INSTRUMENTELOR MUZICALE, prezentate de profesorii de la Școala Populară de Artă Târgu-Jiu

FILIALA PENTRU COPII: orele 18.00 – 20.00

- CARNAVALUL POVEȘTILOR

- Întâlnire cu Aurelian Iulius Șuță, caricaturist

FILIALA VICTORIA:

         NOCTURNA ACTIVĂ

Thursday, 20 September 2018 12:42

OPTIMIZAREA PERFORMANȚEI SISTEMELOR

Written by

Proiectul vizează optimizarea și eficientizarea proceselor orientate către cetățeni, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice, prin introducerea sistemelor comune de calitate și performanță, în cadrul Consiliului Județean Gorj și a 4 instituții subordonate: Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” Gorj, Școala Populară de Artă Târgu-Jiu, Direcția Județeană de Evidența Persoanelor.

Tuesday, 18 September 2018 14:14

EU pro-activ

Written by

Eveniment de informare privind drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni, de familiarizare a acestora cu link-uri utile privind informația oficială a UE, de antrenare a participanților în exercitarea drepturilor, de simulare a procesului de votare și asumarea rezultatului și de formare a 10 bibliotecari publici pentru cele 10 centre de multiplicare a informației europene din județ.

Page 9 of 28

Visitors Counter

1493705
TodayToday79
YesterdayYesterday1709
This_WeekThis_Week5480
This_MonthThis_Month45853
All_DaysAll_Days1493705
Top