Noutaţi

Noutaţi (228)

Wednesday, 14 June 2017 05:31

”FREAMĂT DE CODRU” LA FLOREȘTI - 2017-

Written by

Fesivalul - concurs 

”FREAMĂT DE CODRU”

- 2017-

A - VII - A EDIȚIE 

FLOREȘTI, ȚÎNȚĂRENI, JUDEȚUL GORJ

Organizatori: Consiliul Local și Primăria Țînțăreni, Biblioteca Comunală Țînțăreni în parteneriat cu  Biblioteca Județeană” Christian Tell” Gorj și Centrul  Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj,

Concursul se desfășoară pe două secțiuni: recitare din lirica eminesciană și creație literară: poezie. La concurs pot participa elevi de gimnaziu, liceeni și studenți.  

  

“Pentru noi, Mihai Eminescu a devenit un simbol naţional. El nu este numai cel mai mare poet al nostru ci şi cel mai strălucit geniu pe care l-au zămislit, apele şi cerul românesc. El este într-un anumit fel întruparea însăşi a acestui cer şi a acestui pământ”(Mircea Eliade).

ORGANIZATORI: 

Societatea Culturală „Mihai Eminescu-Florești” Consiliul Local și Primăria Țînțăreni, Biblioteca Comunală Țînțăreni 

Persoane de contact: Primar prof. Vasilescu Maria, tel:0760678488, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Biblioteca Comunală Țînțăreni prin  bibliotecar Ionescu Iuliana, tel:0766589042 sau e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

PARTENERI:  

Consiliul Judeţean  Gorj  

Biblioteca Județeană” Christian Tell” Gorj

Centrul  Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj,

Școala Gimnazială Țînțăreni

Școala Gimnazială  Florești nr.1

SCOPUL PROIECTULUI ŞI OBIECTIVUL GENERAL:  

Stimularea şi valorificarea interesului elevilor şi cadrelor didactice faţă de opera poetului naţional Mihai Eminescu  

  

REGULAMENTUL CONCURSULUI  

SECŢIUNI:  

- Recitare din lirica eminesciană   

- Creaţie literară: poezie  

  I. La concurs pot să participe elevi de gimnaziu, liceeni şi studenţi, secțiunile adresându-se pe de o parte elevilor de gimnaziu iar pe de altă parte liceenilor și studenților.   

II. La secţiunea recitare concurenţii trebuie să pregătească un text reprezentativ din creaţia eminesciană  

• Textul să fie bine cunoscut şi interpretat adecvat (nu se acceptă citirea textului)  

• Se recomandă fragmente din poemele ample eminesciene: Scrisorile, Luceafărul, Glossă, Rugăciunea unui dac etc.   

III. La secţiunea creaţie, concurenţii trebuie să trimită  lucrările selectate de către fiecare unitate şcolară. Lucrările trimise la această secțiune  vor respecta cu strictețe  precizările din Anexa I , care face parte integrantă din prezentul regulament.

Pentru a intra in concurs, fiecare lucrare trebuie sa conțina:

-  Titlul lucrării;

-  Numele si prenumele autorului;

-  Adresa completă;

-  Numarul de telefon (fix/sau mobil) şi adresa de e-mail ale autorului sau ale profesorului coordonator (pentru a putea fi contactat);

-  Unitatea de învăţământ (denumire, adresa, telefon/fax);

-  Profesorul îndrumător al elevului (numele, specialitatea si  un numar de telefon/adresa de e-mail).

 Lucrarile se vor pune intr-o țiplă , inainte de a fi introduse in plic  si se vor trimite la adresa: Biblioteca Comunală Țînțăreni, jud.Gorj, sat.Țînțăreni, com. Țînțăreni,cod poștal  217535 .

Lucrarile vor fi trimise si in format electronic la adresele de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IV.       Lucrarea care nu va respecta cerinţele regulamentului nu va intra in concurs.

V.     Premii se pot acorda atât la secţiunea creaţie, cât şi la secţiunea recitare şi constau în diplome şi cărţi.    Se vor acorda Premiul I,Premiul II,Premiul III  și mențiuni pentru fiecare secțiune. De asemenea participanții vor primi diplomă de participare, iar decernarea premiilor se va face în ziua de 18 iunie 2017, la Muzeul ”Mihai Eminescu”din satul Florești,com Țînțăreni,Jud.Gorj.

VI. Juriul este alcătuit din poeţi, scriitori şi profesori de Limba şi Literatura Română.  

VII.   Lucrările premiate vor fi publicate în ziarul local Ediție Specială de Țînțăreni

VIII.    Lucrările trimise în concurs nu se restituie autorilor, indiferent dacă au fost  premiate sau nu.

Notă: Orice modificări care pot aparea ulterior, vor fi comunicate în scris, în timp util, tuturor celor implicaţi în concurs.

ANEXA I

  1. Toate lucrările trimise vor fi tehnoredactate pe calculator, cu urmatoarele caracteristici:

- Format pagina A4;

-Textul va fi tehnoredactat cu diacriticele limbii române (ă, î, â, ţ, ş);

- Font Times New Roman,  mărime font 14, spaţiere la un rând.

2) Fiecare participant va intra în concurs cu o singură lucrare pentru fiecare secțiune , iar  termenul de expediere este de cel târziu 15.06.2017.

3) Jurizarea lucrărilor va avea loc pe data de 17 iunie  2017.

          Fără taxă de participare.                  

 

 

                                                Concurs  de creaţie

”Freamăt de codru’’

18 iunie 2017

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

  1. Instituţia .................................................................................................................................
  2. Adresa completă, telefon, e-mail instituţie: .....................................................................................
  3. Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator:  .....................................................................
  4. Specialitatea: ..........................................................................................................................
  5. E-mail cadru didactic: ..............................................
Nr crt

Numele şi  prenumele

elevului

Clasa Secţiunea Titlul   lucrării
         
         
         

 

 

 

 

 

 

Nota: Fiecare cadru didactic va trimite o fişă de înscriere în format electronic sau prin poştă.

Semnătura     cadrului   didactic,

 

 

 

 

FIŞA  DE  ÎNSCRIERE

LA  CONCURSUL  INTERJUDEȚEAN   DE  CREAŢIE

” FREAMĂT DE CODRU”ediția a VIII a---- iunie 2017

Numele şi prenumele    elevului...................................................................

........................................................................................................................

Clasa..............................................................................................................

Şcoala............................................................................................................

........................................................................................................................

Localitatea.....................................................................................................

Judeţul...........................................................................................................

Profesor  îndrumător....................................................................................

........................................................................................................................

 

PARTICIPANŢI:  

Elevi şi studenţi din judeţele:Gorj; Dolj;Olt; Mehedinți ect.  

LOC DE DESFĂŞURARE:   

Muzeul și Parcul ”Mihai Eminescu”-Florești Gorj   

  CALENDAR DE DESFĂŞURARE:  

Lucrările se vor trimite până cel târziu la 15 iunie  2017.Informații suplimentare:0253473108.

NOTĂ!  

 PREMIILE CARE SE VOR DECERNA  VOR CONSTA ÎN VOLUME DE CARTE  CE VOR   FI LANSATE  ÎN CADRUL CELEI  DE-A VIII  EDIȚIE A FESTIVALULUI ”FREAMĂT DE CODRU”  .ÎN ANUL 2017 SE VOR LANSA ” MIHAI EMINESCU – DRUMURI ŞI POPASURI ÎN GORJ ”AUTOR ZENOVIE CÎRLUGEA ȘI ”DIN COLBUL ADUNATE” AUTOR CERCELARU VIRGILIU.

• Jurizarea lucrărilor și  Festivitatea de premiere (18 iunie  2017)  

  

               

Sunday, 11 June 2017 10:12

”Cabaretul” lui Vișniec, la Motru

Written by

14 + regizorul (cârmaci) pe fluviul Vișniec

Vineri seara, pe lumină, încă, în holul Casei de Cultură din Motru s-a întâmplat o minunată pledoarie pentru o privire mai atentă asupra tinerilor, pentru o încredere mai mare asupra spiritului lor de a realiza lucruri frumoase, bune și adevărate, pentru o atitudine de înceredere în tineri așa cum a dovedit din nou profesoara Rodica Păuna. Jucat într-o scenă improvizată într-un spațiu nu foarte ofertant pentru așa un spectacol,Cabaretul cuvintelor. Exerciţii de muzicalitate pură pentru actorii debutanţi de Matei Vişniec a trecut dincolo de inconveniențele contextuale, nu numai prin genialitatea textului dar și prin reprezentația elevilor de la Colegiul Național ”George Coșbuc” din Motru, tinerii membrii ai Clubului de lectură ”Labirint”. Mi-am spus 14 (Valentina Scînteie, Cristian Iordan, Alexandru Guzu, Irina Mutică, Iulia Rîbu, Corina Avram, Bianca Rotaru, Cosmin Alioanei, Andreea Idita, Cătălina Matei, Lorena Bresniceanu, Dana Latu, Alin Onea, Florin Răducu), închipuindu-mi vîslașii pe o plută dirijată de un priceput (Rodica Păuna), pe un fluviu altfel plin de cataracte așa cum este la interpretare textul cu pricina, beneficiind și de aportul excekent în pregătirea spectacolului a actriței Oana Marin – studentă în an terminal la Artă Teatrală/ Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu.

Într-o concluzie intermediară, SPECTACOLUL - aș spune că nu a fost decât o confirmare a talentului clar – dublat de pasiune – triplat de multă muncă, asta după ce i-am cunoscut pe protagoniștii Cabaretului oferit de ”Labirint” prin remarcabilele lor prezențe la Biblioteca Județeană ”Christian Tell”, cu două spectacole de teatru-labirint, trupa de actori au trecut cu mult peste sintagma de amatori, prin ceea ce au dovedit că pot, că știu să facă din cuvinte și din interpretarea lor – Teatru! Și nu orice fel de teatru, nefiind oricui la îndemână să joace Vișniec, chiar dacă – Exerciţii de muzicalitate pură pentru actorii debutanţi, de fapt e artă de-adevăratelea!

Ovidiu Lazăr, scria în CONFESIUNI (fragmente din jurnalul de repetiții), după reprezentația de la Teatrul Național din Iași că ”Matei Vișniec are o fanatică încredere în cuvinte. Le iubește atât de mult, încât le-a transformat în personaje. Personaje care trăiesc prin sine, prin ceilalți, cu ceilalți. Acest lucru m-a contaminat și m-a pus pe gânduri. Trebuie să ne recăpătăm încrederea în cuvinte, să nu le mai abreviem, să nu le mai neglijăm, să nu le mai ostracizăm în fel și chip. Să le tratăm ca pe o necesitate a viețuirii și a devenirii ființelor noastre. Să le tratăm ca pe propriul trup și, măcar din când în când, ca pe semenii noștri pierduți prin memoria afectivă.”

Așadar în concluzie finală - despre asta e vorba, de fapt un manifest cultural – remarcabilă seară cu tineri și teatru!

Sperăm să-i vedem și pe scena târgujiană.

Viorel Surdoiu


Sunday, 11 June 2017 09:43

Gala laureaților ”FOTOgrafica”

Written by

REZULTATE CONCURS ”FOTOgrafica”

 

µ  FOTOGRAFIE / Abstract
Locul I             /
VLADU DRAGOȘ, 10C, Liceul Energetic Târgu Jiu

Locul II            / ȘCHIOPU ANDREI, 11E, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

Locul III           / BEKESI NIMROD, 11A, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

Mențiune       / TERTECI POPESCU IOANA, 9B, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

µ  FOTOGRAFIE / Natura
Locul I
pe întreaga secțiune Fotografie, pentru cel mai bun punctaj
                        / ȘCHIOPU ANDREI, 11E, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

Locul I             / TERTECI POPESCU IOANA, 9B, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

                        / ȚACU ELENA BIANCA, Colegiul Tehnic "Henri Coandă" Târgu Jiu

Locul II            / CÎMPEANU ALEXANDRA, 10C, Colegiul Național "Spiru Haret" Târgu Jiu

Locul III           / CIULAVU ȘTEFANIA MAGDALENA, 10C, Colegiul Național "Spiru Haret" Târgu Jiu
/ TOMA DAMIAN, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

Mențiune        / GAVRILĂ ALEXIA, 5, Școala Gimnazială "Mexic" București
/ SPÎRLEA ANDREEA

µ  FOTOGRAFIE / Portret
Locul I             /
MURĂRIȚA TEODORA, 5B, Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși" Târgu Jiu

Locul II             / ȘCHIOPU ANDREI, 11E, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani
/ VLADU DRAGOȘ, 10C, Liceul Energetic Târgu Jiu

Locul III           / TERTECI POPESCU IOANA, 9B, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

Mențiune       / LUMÂNARU ROXANA, 10E, Colegiul Național "Tudor Vladimirescu" Târgu Jiu

µ  FOTOGRAFIE / Stradă
Locul I             /
BEKESI NIMROD, 11A, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

Locul II            / CĂLIN ANTOANELA MAGDALENA, Colegiul Național "Spiru Haret" Târgu Jiu

Locul III           / LUMÂNARU ROXANA, 10E, Colegiul Național "Tudor Vladimirescu" Târgu Jiu
/ ȘCHIOPU ANDREI, 11E, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

Mențiune       / TERTECI POPESCU IOANA, 9B, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

                        / ROMANESCU CRISTINA ROXANA, Colegiul Tehnic "Henri Coandă" Târgu Jiu


N  GRAFICĂ / Abstract

Locul I pe întreaga secțiune Grafică, pentru cel mai bun punctaj
                        / MURĂRIȚA TIMEEA, clasa 0, Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși" Târgu Jiu

Locul I             / DÂRDA ANDREEA, 9D, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

Locul II            / DRAGOMIR ILINCA, 12C, Colegiul Național "Spiru Haret" Târgu Jiu

Locul III           / CĂLIN DORINA, 10G, Colegiul Național "Spiru Haret" Târgu Jiu

Mențiune       / ONEAȘCĂ TEODORA, 10C, Colegiul Național "Spiru Haret" Târgu Jiu

N  GRAFICĂ / Natura
Locul I             /
CĂRBUNESCU MAEVA, 10G, Colegiul Național "Spiru Haret" Târgu Jiu

Locul II            / RĂSCOLEAN SABINA, 9A, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

Locul III           / MURĂRIȚA TIMEEA, clasa 0, Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși" Târgu Jiu

N  GRAFICĂ / Portret
Locul I             /
BURUIANĂ RALUCA ADRIANA, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

Locul II            / RUS DENIS, 10C, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

Locul III           / TĂTARU MARIA ELENA, Colegiul Național "Spiru Haret" Târgu Jiu

Mențiune        / CĂLIN DORINA, 10G, Colegiul Național "Spiru Haret" Târgu Jiu
/ ȘCHIOPU ANDREI, 11E, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

N  GRAFICĂ / Stradă
Locul I             /
RĂSCOLEAN SABINA, 9A, Colegiul Național "Mihai Eminescu" Petroșani

Friday, 09 June 2017 09:16

Biblioteca se extinde pentru dumneavoastră!

Written by

Stimați cititori,

Consiliul Județean Gorj pune în operă proiectul de investiții Extindere prin mansardare a Bibliotecii Județene “Christian Tell”. Pe durata executării lucrărilor încercăm să vă oferim în continuare serviciile cu care v-am obișnuit, însă vom fi nevoiți să întrerupem temporar funcționarea unora dintre secțiile de împrumut sau de lectură pentru a se realiza lucrările de consolidare pentru mansardare propuse prin proiect.

Contăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă mulțumim că sunteți alături de noi.

În perioada 12 iunie 2017-31 ianuarie 2018 Secția de Împrumut pentru Adulți Domenii aflată în sediul central al bibliotecii din Calea Eroilor nr. 23, etajul 1 își suspendă activitatea.

Secția de Împrumut pentru Adulți Beletristică, Sala de lectură și Centrul Europe Direct Gorj  vor fi deschise și vor continua să ofere serviciile cu care sunteți obișnuiți, cu excepția perioadei 12-16 iunie 2017, când programul va fi 9-17.

Orice modificare a programului de funcționare va fi comunicată prin afișarea de anunțuri la sediu și pe site-ul instituției: www.bibliotell.ro.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă invităm să returnați cărțile împrumutate din Secția de Împrumut pentru Adulți Domenii la Sala de lectură a bibliotecii. De asemenea, vă informăm că în perioada în care această secție va avea activitatea suspendată,  Biblioteca Județeană “Christian Tell” vă pune la dispoziție colecțiile celorlalte secții ale bibliotecii aflate la Sala de lectură din Calea Eroilor nr. 23, la Filiala Victoria, Filiala pentru Copii din Bulevardul Republicii nr. 13 A sau Secția de Artă “Iosif Keber” din str. 11 iunie 1848, nr. 67.

Thursday, 08 June 2017 08:57

”FOTOgrafica” laureaților

Written by

Rezultatele finale ale celei de-a II-a ediții a concursul de fotografie și artă grafică FotoGrafica.

Organizatori: Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu, Liceul Energetic Târgu Jiu, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani
Parteneri: Asociația Culturală Semn Târgu Jiu, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, Asociația „Rosa Multiflora” Petroșani, SC Bomis SRL Târgu Jiu

Juriul: Nicoleta Spiridon, studentă la Facultatea de Arte și Design Timișoara  // Elena Găvan, Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu // Viorel Surdoiu, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, Cenaclul Columna // Florin Arpezeanu, Palatul Copiilor Târgu Jiu // Elena Negru, Liceul Energetic Târgu Jiu // Adela Stănculescu, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani

Secțiunea Fotografie

LOCUL I pe întreaga secțiune Fotografie, pentru cel mai bun punctaj

ȘCHIOPU ANDREI

 

FOTOGRAFIE / Abstract

Locul I - VLADU DRAGOȘ

Locul II - ȘCHIOPU ANDREI

 Locul III - BEKESI NIMROD

Mențiune - TERTECI POPESCU IOANA

FOTOGRAFIE / Natura

Locul I - TERTECI POPESCU IOANA

Locul II - CÎMPEANU ALEXANDRA

Locul III - CIULAVU ȘTEFANIA MAGDALENA

TOMA DAMIAN

Mențiune - GAVRILĂ ALEXIA

SPÎRLEA ANDREEA

 

FOTOGRAFIE / Stradă

Locul I - BEKESI NIMROD

Locul II - CĂLIN ANTOANELA MAGDALENA

Locul III - LUMÂNARU ALEXANDRA

ȘCHIOPU ANDREI

Mențiune - TERTECI POPESCU IOANA

FOTOGRAFIE / Portret

Locul I - MURĂRIȚA TEODORA

Locul II - ȘCHIOPU ANDREI

VLADU DRAGOȘ

Locul III - TERTECI POPESCU IOANA

Mențiune - LUMÂNARU ALEXANDRA

 

Secțiunea Grafică

LOCUL I pe întreaga secțiune Grafică, pentru cel mai bun punctaj

MURĂRIȚA TIMEEA

 

GRAFICĂ / Abstract

Locul I - DÂRDA ANDREEA

Locul II - DRAGOMIR ILINCA

Locul III - CĂLIN DORINA

Mențiune - ONEAȘCĂ TEODORA

GRAFICĂ / Natura

Locul I - CĂRBUNESCU MAEVA

Locul II - RĂSCOLEAN SABINA

Locul III - MURĂRIȚA TIMEEA

GRAFICĂ / Portret

Locul I - BURUIANĂ RALUCA ADRIANA

Locul II - RUS DENIS

Locul III - TĂTARU MARIA ELENA

Mențiune - CĂLIN DORINA

ȘCHIOPU ANDREI

GRAFICĂ / Stradă

Locul I - RĂSCOLEAN SABINA

Tuesday, 06 June 2017 13:38

Campanie împotriva violenței domestice

Written by

Asociația Cercetașilor Tradiționali din România ACT-RO, Unitatea ”General Dragalina” din Municipiul Târgu-Jiu vă invită să vizionați expoziția găzduită de Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj -  ”Violența este arma celor slabi” – campanie derulată împotriva violenței domestice. Fotografiile vor fi expuse timp de o săptămână.

Thursday, 01 June 2017 09:04

EVOCARE IOSIF KEBER – ARTĂ ȘI DĂRUIRE

Written by

Sub auspiciile manifestării  ”Pictori bisericești din Oltenia – istorie și actualitate”, inițiată de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova în colaborare cu Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj și  Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, și cu sprijinul deosebit al profesorului  univ. dr. Ion Mocioi, ziua de 30 mai 2017 a fost dedicată lui Iosif Keber.

La Catedrala Mitropolitană din Craiova, cunoscută sub denumirea de Mănăstirea  Sfântul  Mare Mucenic  Dimitrie, au avut loc o slujbă de pomenire și un moment de evocare închinate pictorului gorjean Iosif Keber, care a realizat catapeteasma bisericii și a cărui viață de creație trudnică s-a întins între anii 1897 și 1989, având ca rezultat multe alte lucrări - mii de metri pătrați de pictură bisericească, tablouri și desene.

După absolvirea în 1923 a Școlii de Arte Frumoase din București, unde s-a specializat în pictură, artă decorativă și gravură, activitatea care i-a adus recunoaștere națională și internațională a fost pictura bisericească și restaurarea lăcașurilor de cult, creația lui artistică regăsindu-se și acum în multe biserici ca dovadă a marelui său talent și har. În scurta cuvântare de după slujbă, Pr. Lect. Univ. dr. Ion Reșceanu considera că ar fi cu totul nimerit ca 2017 –  Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română - să se poată afirma și ca An Iosif Keber,  subliniindu-se astfel importanta  lui activitate artistică.”

A doua parte e evenimentului care s-a aflat sub patronajul spiritual al pictorului, de la a cărui naștere se vor împlini 120 de ani în data de 30 iulie a.c., s-a materializat sub forma unei expoziții conținând proiectele de biserici ale lui Iosif Keber, sala de expoziții a Facultății de Teologie din Craiova dovedindu-se  un spațiu consonant cu arta expusă. În prezența participanților la vernisaj, gazdele - Pr. Conf. univ. dr.  Nicolae-Răzvan Stan, Pr. Lect. Univ. dr. Ion Reșceanu, director de departament, Conf. Univ. Dr. Ana  Maria Baciu, Lect. Univ. dr. Cristian Cercel, Pr. Lect. Univ. Dr. Ion Sorin Bora, Lect. Univ. Dr. Gabriela  Mardale, Ciocșan Octavian, restaurator - au arătat cu acest prilej, prin cuvântul rostit și prin lăudabilă faptă, recunoștință și recunoaștere față de creația artistului în general și mai cu seamă față de realizările lui în planul picturii bisericești, îndemnând studenții și mai tinerii aspiranți la adâncă deslușire a tainelor acestei arte prin urmarea exemplului keberian.

Lucrările, care fac parte din colecția aflată la Casa Memorială ”Iosif Keber” din Târgu-Jiu, în prezent Secție de artă a Bibliotecii Județene”Cristian Tell” Gorj, au fost aduse și prezentate de prof. univ. dr. Ion Mocioi, de prof. univ. dr. Vasile Fuiorea și de Viorel Surdoiu, redactor, reprezentant al BJCT Gorj. Au fost evidențiate amprenta bine definită ca stil și valoarea artistică apreciată ( I.M.) într-un mod aparte de remarca lui Constantin Brâncuși despre Keber - ”un Puvis de Chavannes al nostru”,    extraordinara minuțiozitatea a desenelor, a dedicației muncii artistului (V.F) și influența puternică a ceea ce a creat și a lăsat ca moștenire pentru matricea identității culturale locale și naționale (V.S.) 

Saturday, 27 May 2017 16:22

LANSĂRI ÎN FESTIVAL

Written by

În după-amiaza zilei de 26 mai, începând cu orele 17 si câteva minute de picături zdravene de ploaie (potop ad-hoc), semnul de bogată creație literară s-a ivit cu certitudine în Sala de lectură a Bibliotecii Județene ”Christian Tell”, acolo unde s-au petrecut niște fapte care au actualizat statistica producției literare românești și chiar mai încolo peste graniță. Într-un început a fost deschis proaspătul număr 2/2017 al revistei ”Portal Măiastra” – editată de CJCPCT Gorj și prezentată de profesor dr. Zenovie Cîrlugea (director de proiect), număr dedicat așa cum trebuie poetului Tudor Arghezi – patronul spiritual al Festivalului Internațional de literatură (37 de ediții).  

Lansările de carte au avut ca protagoniști pe scriitorii gorjeni Spiridon Popescu, Alex Gregora, Ion Trancău, Mihai Amaradia, Ion Popescu-Brădiceni George Drăghescu  și scriitorul ieșean - Valentin Talpalaru. S-au aflat prezenți la această manifestare culturală, ai cărei amfitrioni au fost Olimpia Bratu, manager BJCT Gorj și Ion Cepoi, manager CJCPCT Gorj (director al Festivalului), o serie de invitați la Festivalul arghezian: Ioana Heidel, româncă stabilită în Germania (prozatoare, preşedinta Asociaţiei culturale germano-română din Wurzburg); Maria Pilchin, din Republica Moldova (poetă, cercetător, lector universitar la Universitatea de Stat din Chişinău); Hanane Aad, din Liban (poetă și traducătoare, laureată a Premiului Ministerului Culturii din Liban); Vasile Bâcu din Cernăuţi, Ucraina, (redactor-şef la Gazeta de Herţa, preşedintele Societăţii pentru Cultură Mihai Eminescu din Cernăuţi); Mihaela Albu, din Craiova (critic şi istoric literar, poet, profesor, membră a Uniunii Scriitorilor din România, a Uniunii Ziariștilor Profesioniști, a unor societăți româno-americane și membru corespondent al Academiei Romano-Americane de Științe și Arte, este redactor-șef la revista Lumină lină din New York și de asemenea redactor șef la revista internațională Carmina Balcanica); Nicolae Dragoș, (poet, jurnalist, epigramist, fost redactor-șef al revistei Luceafărul); prof.univ. dr Mircea Bîrsilă (poet, critic şi istoric literar).

****

Organizatorii Festivalului Internațional de literatură: Consiliul Judeţean Gorj prin Centrul Judeţean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Gorj; Consiliul Local și Primăria Târgu-Cărbuneşti; Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”; Asociația Culturală Carmina Balcanica; Liga Culturala “Fiii Gorjului” București, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor Din România

Evenimentul desfășurat în perioada 25 - 28 mai a.c., aflat la cea de-a XXXVII- a ediţie, a fost organizat de 

Consiliul Judeţean Gorj prin Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj

în parteneriat cu:

Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Gorj; Consiliul Local și Primăria Târgu-Cărbuneşti; Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”; Asociația Culturală Carmina Balcanica; Liga Culturala “Fiii Gorjului” București

în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România

*****************************************

 * Premiul Opera Omnia pentru scriitori români, acordat de Uniunea Scriitorilor din România  și titlul de Cetățean de Onoare al orașului, acordat de Primăria Tg-Cărbunești a fost atribuit d-lor: Răzvan Voncu (critică literară) și Vasile Dan (poezie);

 * Premiul Opera Omnia pentru scriitori străini, acordat Consiliul Județean prin CJCPCT Gorj  și titlul de Cetățean de Onoare al orașului, acordat de Primăria Tg-Cărbunești a fost atribuit d-nei Natalia Azarova (Rusia) și d-lui Sylvestre Clancier (Franța);

 * Premiul Opera Omnia pentru scriitori de origine gorjeanească, acordat de Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” București, a fost atribuit d-lui Spiridon Popescu, Tg-Jiu;

 * 6 premii pentru promovarea operei argheziene, acordate de CJCPCT Gorj, au fost atribuite lui: Beatrice Bernath (Israel), Evgheni Nedev (Bulgaria), Zoran Pesici (Serbia), Ioana  Heidel (Germania), Maria Pilchin (Moldova), Vasile Bâcu(Ucraina) ; 1 premiu similar, a fost acordat de Primăria Tg-Cărbunești și atribuit d-nei Hanane Aad (Liban/ Austria);

 * Premiul Opera Prima, pt. volumul de debut ”Parisul nu crede în lacrimi”, Ed. Junimea, 2016, a fost acordat de CJCPCT Gorj și atribuit d-soarei Cristina Hermeziu din Iași

* Premiul secțiunea Cuvinte potrivite/ volum în manuscris/, acordat de CJCPCT Gorj, a fost atribuit d-șoarei Mihalca Laura din București;

* Premiul I secțiunea  Bilete de papagal/ grupaj poezii, acordat de CJCPCT Gorj, a fost atribuit d-șoarei Andra Mihăilescu din Suceava;

* Premiul al II-lea la aceeași secțiune, acordat de Bibl. Jud., a fost atribuit lui Andreea Petrovici, Suceava.

* Premiul al III-lea, aceeași secțiune, acordat de C.C. Tudor Arghezi Tg-Cărbunești, a fost atribuit d-lui Petcu Bogdan Alexandru din Iași;

* Mențiune, aceeași secțiune,  acordat de CJCPCT Gorj, a fost atribuit d-șoarei Ottilia Ardeleanu din Năvodari

* Premiul pt. arghezologie,  acordat de CJCPCT Gorj, a fost atribuit domnilor Ștefan Gencărău și Vasile Man, pentru volumul ”Tudor Arghezi – din duhul pământului”, editura Universite de la Sorbonne Nouvelle, Paris

* Premiul revistei ”Portal Maiastra” a fost acordat domnișoarei Daniela Toma, Bucuresti. Premiul revistei Porto Franco a fost acordat domnișoarei Voicu Steliana Cristina din Ploiesti. Premiul revistei Arges – domnului Petruț Cămui, București.

În cadrul secțiunii ”Moștenirea Arghezi” (eseu), dedicată elevilor de liceu, s-au acordat următoarele premii oferite de Primăria Târgu Cărbunești:

1. Andreea-Elena Nicolaescu

2. Melinda-Maria Tebec

3. Elena-Iustina Crețu

În cadrul celei de a XXXVII-a ediții a festivalului internațional de literatură ”Tudor Arghezi” - vineri, 26 mai 2017, începând cu orele 17.00, la BIBLIOTECA JUDEȚEANÅ ,,CHRistian TELL”: Simpozion ,,Arghezi, contemporanul meu”; Lansarea nr. 2/2017 al revistei ,,Portal Måiastra” (Editura CJCPCT Gorj); Lansåri de carte: Spiridon Popescu, Alex Gregora, Valentin Talpalaru, Ion Trancåu, Mihai Amaradia, Ion Popescu-Brådiceni, George Dråghescu

moderatori: Olimpia Bratu, Ion Cepoi, Popescu Brådiceni

Festivalul se desfășoară în perioada 25 - 28 mai 2017, la Tg-Jiu și Tg-Cărbunești

ORGANIZATORI:Consiliul Județean Gorj, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj

PARTENERI: Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”, Asociația Culturală ”Carmina Balcanica”, Primăria și Centrul Cultural ”Tudor Arghezi” Tg-Cărbunești, Liga Culturală ”Fiii Gorjului” București, Universitatea ”Constantin Brâncuși” Tg-Jiu, Teatrul Dramatic ”Elvira Godeanu” Tg-Jiu

Page 6 of 17

Visitors Counter

498139
TodayToday499
YesterdayYesterday1155
This_WeekThis_Week355
This_MonthThis_Month23452
All_DaysAll_Days498139
Top