Noutaţi

Noutaţi (263)

Monday, 15 February 2016 13:48

Concursul național de ex-libris

Written by

 

BRÂNCUȘI,

 

OMUL ȘI ARTA LUI

 

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj lansează concursul național de Ex-libris pe tema BRÂNCUȘI, OMUL ȘI ARTA LUI, prin care și-a propus evidențierea operei și a personalității sculptorului Constantin Brâncuși, ”părintele sculpturii moderne” - așa cum s-a recunoscut de către lumea culturală mondială. Știut fiind că genialitatea artistului transpare nu numai din lucrările de sculptură, dar și prin pasiunea față de arta fotografică și prin înțeleapta cugetare asupra existenței umane și a menirii artelor. Ex-librisul poate fi modalitatea grafică de exprimare directă și simplă, într-un spațiu restrâns al sensurilor și semnificațiilor cu înțelesuri profunde, necesară cărților care au ca subiect opera și personalitatea brâncușiană.

Ziua de 19 februarie, zi de naștere a lui Constantin Brâncuși, a fost declarată ca sărbătoare naţională, iar Consiliul Județean Gorj a hotărât ca anul 2016 să poarte numele ”Anul Brâncuși”. Având în vedere specificul instituției, concursul organizat de Biblioteca Județeană își dorește reliefarea valențelor culturale ale operelor sculpturale brâncușiene și importanța lor ca monumente artistice contemporane dar și ca valori definitorii pentru spațiul gorjenesc.   

La sfârșitul concursului, publicul larg va avea posibilitatea să cunoască operele artiștilor prin organizarea unei expoziții și prin postarea pe site-ul instituției.

REGULAMENT DE PARTICIPARE

1.      Acest concurs este deschis pentru studenți, elevi și artiștii plastici. Participarea este gratuită.

2.      Participanții trebuie să creeze unul sau mai multe ex librisuri pe tema propusă (BRÂNCUȘI OMUL ȘI ARTA LUI) ca simbol general cu multiple implicații.

3.      Toate lucrările prezentate trebuie să fie concepute ca ex-librisuri, adică lucrări grafice de format mic făcute să fie atașate cărții pentru identificarea proprietarului. Acestea trebuie ca în cadrul imaginii să aibă scris textul EX-LIBRIS și BJCT GORJ.

4.      Nu există îngrădiri în ceea ce privește numărul ex-librisurilor trimise. Cea mai mare dimensiune a exemplarului nu trebuie să depașească 20 cm. Fiecare concurent va trimite câte 3 exemplare pentru fiecare ex-libris, care va intra în proprietatea organizatorului concursului, cu dreptul de reproducere a acestuia.

5.      Trebuie sa fie vorba despre o lucrare grafica, originala și exemplara. Desenele, schițele sau fotocopiile nu vor fi acceptate. Toate tehnicile grafice vor fi apreciate în același mod, inclusiv și ex-librisul computerizat.

6.      Pe spatele fiecărui exemplar de ex-libris trimis trebuie sa fie scris citeț, în creion sau cu litere tipărite numele și adresa artistului, data nașterii, tehnica după care a fost realizat exemplarul și anul realizării. Pe fiecare exemplar, autorul trebuie să se semneze sau să-l identifice. E de preferat ca artiștii să prezinte și o scurtă biografie.

7.      Juriul va urmări originalitatea, calitățile artistice și tehnice ale operei, realizarea cu succes a vinietei proprietarului, care integrează imaginea și textul. Decizia juriului este irevocabilă.

8.      Juriul va acorda 4 premii: premiul special (400 de lei), premiul întâi (300 de lei), premiul doi (200 de lei) și premiul trei (100 de lei)

9.      Toate lucrările expediate până la data de  9 martie 2016 vor fi acceptate în concurs. Lucrările trebuie trimise, cu mențiunea EX LIBRIS pe plic, pe adresa:
Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, str. Calea Eroilor, nr. 23, Tg-Jiu, cod 210135

și pe e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Persoana de contact – Viorel Surdoiu, coordonator, tel. 0727930333

 

11.  Participarea la concurs presupune acceptarea necondiționată a regulamentului concursului.

Friday, 22 January 2016 07:54

RAPSODIA în DOR major DE ROMÂNIA

Written by

     Luni, 25 ianuarie 2016, la Sala de lectură a Bibliotecii Judeţene ”Christian Tell” Gorj, începând cu orele 16.00, se va desfășura lansarea volumului de poezii ”Rapsodia în DOR major DE ROMÂNIA”, autor - poetul Florian Saioc. Bardul, teleormănean din naștere și gorjean din dragoste, a ajuns pe drumu-i liric în momentul în care din inimă i-a pornit un ghes spre o Rapsodie închinată dorului ”cu nețărmurire”, declarând pe versul său de onoare: „... prin versete/ eu rabd mereu de foame și de sete/ ci trag mai tare-n laturi, în resteu/ și-n mine-L risipesc pe Dumnezeu/că el El coboară - Duhul și-L coboară -/ chiar în ființa mea și mi-o-nfioară.”  La peste opt decenii de ființare, cu spirit de fluviu, când lin unduind - când înfuriat de maluri, urcând pe un curs dinspre cotele 1931 spre 2016, îi spunem - La mulți ani!   

Joi seara, înainte de Ziua Culturii Naţionale, dar subscrisă acesteia, la Biblioteca Judeţeană ”Christian Tell” Gorj, s-a petrecut un fapt inedit care cu siguranță va rămâne încrustat în memoria celor prezenți atunci la Sala de Lectură a instituției. ”Întâlnirea tinerilor cititori cu scriitorii gorjeni” – așa cum a fost concepută de remarcabila profesoară Elena Roată, a prins contur și înfăptuire cu sprijinul managerului Bibliotecii, Olimpia Bratu și președintelui Cenaclului Columna, Marius Iorga. Elevi ai claselor a XI-a și a X-a  de la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” înfățișatu-s-au  înarmați cu lecturile și mai ales cu puntele de vedere, obiective, bine structurate în prezentări față în față cu autorii textelor împricinate, așadar - Iulia Popescu, Alin Negrea, Adina Lilă, Nicoleta Roșoiu, Eliza Alionescu, Irina Bărbulescu, Cristina Pănescu, Iulia Stroe, Ionela Marinescu, Mihai Merișescu, Eduard Mititică, Roxana Călin, Carina Oprea, Mihaela Guran, Annemarie Mocioi, Adelina Sichitiu, Andreea Croicu, Simona Santu și Mihaela Mogoș versus tot atâția scriitori.

Emoția, declanșată deopotrivă dinspre tineri și scriitori, s-a întrupat în glasul arar tremurat pe de o parte  și în tăcerea atenției pe de altă parte, ca o confluență spirituală în numele cărților de poezie, proză sau critică nominalizate cu acest prilej. Oare ce bucurie să fie mai mare decât aceasta – tu, scriitor, să ai posibilitatea de a privi în ochi pe cel care îți pășește în lumea imaginată de tine sau - tu, cititor, să vezi aievea pe cel ce-a făurit această lume cuprinsă între coperte. Și pentru că a fost concurs, dintre participanți s-au detașat Mihai Merișescu, Adina Lilă, Simona Santu, și Eduard Mititică, expunerile lor avînd un plus de elocvență, premiile fiind oferite de Fundația ”Columna”, Firma Litomarket S.R.L. și Biblioteca Județeană.

Se poate afirma, fără drept de tăgadă, că cei care se declară pesimiști vis-a-vis de tânăra generație sunt într-o eroare majoră, mare parte din tineri, fie ei la Colegiile din Târgu-Jiu, Motru, Târgu – Cărbunești, sau la licee tehnologice gorjene, dau dovezi de calități sprituale deosebite, numai că au nevoie de încredere și susținere din partea comunității, a societății în general.

 

*

 

Vineri, 15 ianuarie a.c., Sala de lectură a Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj (”Sala de cultură” așa cum semnala un cotidian local), a fost gazda sărbătoririi Luceafărului poeziei românești, moment desemnat ca Ziua Culturii Naționale. Creația poetică a lui Mihai Eminescu a fost elementul de prim-plan al unui spectacol de muzică și poezie prezentat de elevele Luiza Ciudin și Yasmine Polacek și instructorii Liliana Ciochină-Neoagă, Cristina Boian și Sorin Bivolaru, de la Școala Populară de Arte Tg-Jiu, de Olguța Berbec și Alexandra Bleaje  interprete de muzică de la Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului” și de membri ai Cenaclului Columna – Adrian Frățilă, Spiridon Popescu, Ion Mocioi,  Ion Popescu Brădiceni, Zoia Elena Deju, Vasile Ponea, Sabin Firiza. Evenimentul, organizat de Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj în parteneriat cu instituțiile mai sus enumerate, a devenit, deja, unul de tradiție al începutului de an cultural târgujian.

 

 

 

 

 

Thursday, 14 January 2016 09:45

122 DE ANI DE LA NAŞTEREA ECATERINEI TEODORIU

Written by

Pe 14 ianuarie 1894, vedea lumina zilei cea care avea devina Eroina de la Jiu, supranume obţinut prin devotament şi sacrificiu. Născută în localitatea Vădeni (devenit cartier al Tărgu-Jiului), Ecaterina Teodoroiu şi-a împletit destinul cu dificilele vremuri ale Primului Război Mondial, participând la luptele grele ale Armatei Române, cu vitejie şi patriotism, fiind răpusă, în seara zilei de 22 august, în cursul unui atac declanşat de Regimentul 40 Rezervă german şi respins de trupele române, în fruntea plutonului pe care îl comanda ca sublocotenet.    

Tuesday, 12 January 2016 13:39

ZIUA CULTURII NAȚIONALE

Written by

Monday, 21 December 2015 10:57

LECTURA CONTEAZĂ

Written by

Biblioteca Judeţeană Gorj a premiat pe cei mai buni dintre micii cititori din anul 2015

 

Emoţia, bucuria şi neastâmpărul caracteristic vârstei au fost elementele care au decorat etajul Bibliotecii pentru copii, locul unde celor 46 de destoinici cititori le-a fost răsplătit efortul.

Moş Crăciun, a venit, joi, 17 decembrie 2015, la Filiala pentru copii, cu premii pentruelevii înşcrişi la concursul  de lectură „Cărţile care contează”, ediția a IV-a, desfăşurat în perioada 29 ianuarie – 26 noiembrie 2015. Participanţii au fost din rândul elevilor claselor  II – IV, respectiv V – VIII, bibliografia (afişată la sediul Filialei pentru Copii) fiind structurată pe ciclurile de învăţământ, primar şi gimnazial. Cei care au răspuns în scris la 10 întrebări din lectura citită în luna respectivă, în ultima zi de joi a fiecărei luni.

S-au înscris în această cursă 78 de copii, de la şcolile din Târgu Jiu, dintre care 43 de elevi au fost de la clasele II-IV, iar 35 de elevi au fost de la clasele V-VIII. În funcție punctajul obținut au fost premiați, așa cum am precizat – 46 de elevi, recordul de participare aparținând Colegiului Național ”Spiru Haret”, cuvinte de apreciere primind și învățătorul Ilie Fleancu, implicat prin numărul de copii participanți. Premiile au fost înmânate de Olimpia Bratu, directorul Bibliotecii Județene ”Christian Tell”, Gorj și de bibliotecarele Carmen Mirela Curcă, Luiza Maria Sandu, Corina Nicoleta Mocescu.

 

 

Wednesday, 16 December 2015 08:33

GALA VOLUNTARILOR 2015

Written by

Tuesday, 08 December 2015 08:08

Victorioșii ”Bătăliei cărților”

Written by

     După cum anunțam într-un articol mai vechi, ”Bătălia Cărților” a avut loc, cititorii și-au etalat arsenalul discursiv aruncând în luptă argumente emoționale și logice, disecând din cuprinsul celor două volume teme de congruență generală, dar mai ales de raportare personală la subiectele și la subiecții-actori din cele două opere literare. 

Prin urmare, iată câștigătorii celor două turniruri:

 

  Rezultate concurs:

  Categoria Copii
  A. „Cea mai bună fișă de lectură”
  Gavrilescu Alexandra - Premiul I
  Orvas Iulia-Alexandra - Premiul al II-lea
  Bâtoancă Elena-Andrada - Premiul al III-lea
  Geamănu Cosmina Maria – Mențiune
  Corbeanu Adela Nicoleta – Mențiune
  Dumitru Bianca Ștefania – Mențiune

B. „Cititorul Anului” 
Geamănu Cosmina Maria - Premiul I
Samfira Elena Petronela - Premiul al II-lea
Fometescu Delia - Premiul al III-lea

Categoria Adolescenți
A. „Cea mai bună fișă de lectură”
Toloargă Ioana – Premiul I
Amza Andreea Georgiana – Premiul al II-lea
Santu Simona – Premiul al III-lea

B. „Cititorul Anului” 
Toloargă Ioana – Premiul I
Para Georgiana - Premiul al II-lea
Amza Andreea Georgiana – Premiul al III-lea

Wednesday, 25 November 2015 07:01

Careu de cărți în prag de seară, la Motru

Written by

on facebook

1IMG_0155

  La un ceai cu umbra De toate culorile, într-un Dialog telepatic și Cu sufletul în palmă – cam așa ar arăta cel mai nimerit șapou al acestui scurt articol despre o seară de 20 noiembrie a anului 2015, an care își scrie scenariul pentru ultimul act.
  O seară, la Casa de Cultură a orașului Motru, și un eveniment literar organizat prin grija directorului      instituției, Daniel Popescu, cu patru lansări de cărți, cu mulți participanți și vorbe alese, bineînțeles,  îndreptate către autori și volumele lor care au pornit înspre dorita lecturare. Constantin Bunilă, Nicolae  Dragoș, Romulus Iulian Olariu și Ana Ionele (ordine preluată de pe invitație), sunt autorii a trei cărți de  poezie și una de interviuri, care au îmbogățit peisajul cultural gorjean, dovedind că din municipiul de pe malul Motrului continuă să izvorască literatură de bună calitate.
”Eu am fost un autor de poezie mai mult de dragoste şi poezie patriotică. Am publicat la Craiova în ziarele vremii, în revista Ramuri, în Cuvântul Libertăţii, în Apărarea Patriei şi-n mai toate ziarele gorjene,” se confesa Constantin Bunilă reporterului Ana Ionele, într-un interviu din ziarul local. Cunoscut mai ales ca jurnalist, dar și realizator de epigrame și poezie umoristică, C. Bunilă își adună poemele sub titlul vol. ”La ceai cu umbra”, descoperind o liniștită grădină plină cu nectar inimii cititorilor.
Despre Nicolae Dragoș, nu mai încape vorbă! Nu au cum să capete altă seminificație cuvintele dacă le-aș căuta, pentru că poetul, eseistul, prozatorul, epigramistul, fabulistul și jurnalistul le-a rostit pe toate intr-un fel anume și în toate chipurile, așa că nu-mi rămâne decât să fiu de acord cu propria sa concluzie –”În orice volum de poezie există disimulată biografia autorului”. Așadar, din penița epigramistului, râsul s-a umplut ”de toate culorile”, cu un mesaj către pământeni rostit prin cuvinte-spadă și verb-bisturiu.
lansare la MotruÎntr-un comentariu la un volum mai vechi -”Supra-viețuiri”, criticul literar Rodica Păuna (prezentă la acest eveniment), îl descria pe Romulus Iulian Olariu ca ”poet cu blazon, construit din ”afrontare și semne”, fidel devizei ”horas non numero nisi serenas”, din stirpea celor ”ignorați în lumea de ignoranți”. Din citirea volumului ”Dialog telepatic” (ediție bilingvă româno – catalană), lansat cu această ocazie, autorul se dezvăluie lectorului, care îi cunoaște creația de până acum, și în alte registre componistice. ”Fidel înțelegerii actului poetic drept act al contemplării lumii în ansamblul ei, poetul ajunge la esențializarea expresiei lirice, la cuprinderea mesajului în forme concise, concentrate, potrivite intenției de a transforma clipele senine ale vieții, când omul este atins de aripa îngerului, în momente perene.”(R.P.)
Ziarul local ”Monitorul de Motru”, de bune ediții, găzduiește interviuri realizate de Ana Ionele, un om dedicat activității jurnalistice, cu Personalități din diverse domenii, acționare ale peisajului motrean socio-cultural sau politic. Aceste întreprinderi comunicative au fost adunate cu neoboseală într-un volum de interviuri care poartă titlul ”Cu sufletul în palmă”, o interesantă pledoarie pentru dialog și recunoaștere a oamenilor care își pun amprenta valorică pe spațiul în care ne știm.
Așadar, trebuie să recunoaștem, în urma acestei întâlniri, dar și a altora petrecute în alți ani în aceeași tonalitate culturală, că Motru este încă un pol spiritual activ alături de cel târgujian, celelalte orașe din Gorj punctând doar la capitolul ”așteptări”, părere împărtășită și de cei câțiva membri ai Cenaclului Columna, prezenți la acest deosebit eveniment.
Viorel Surdoiu

Wednesday, 18 November 2015 09:50

BĂTĂLIA CĂRȚILOR

Written by

Convinge-mă să citesc!

 Secțiunea Cartea Anului” a Concursului de lectură Bătălia Cărților, lansat în luna iulie a.c., destinat copiilor (11-13 ani) şi adolescenţilor (14-18 ani), organizat de Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, a ajuns la final, cele două cărți care au primit de la participanți colanul cu 5 stele câștigătoare fiind:

-      Punte spre Terabithia, autor Katherine Paterson, Editura Corint Junior, 2007 (categoria Copii) 

-      Hoțul de cărți, autor Markus Zusak, Editura RAO, 2011 (categoria Adolescenți).

Secțiunea Cea mai bună fișă de lecturăeste în proces de jurizare, iar secțiunea Cititorul Anului a ajuns la stadiul confruntărilor argumentative.Turnirul va avea loc în perioada 18 noiembrie - 2 decembrie 2015, într-un spațiu deschis pe pagina de Facebook a Bibliotecii, locul unde participanții vor arunca în luptă argumentele grele, susținătoare ale ideii Convinge-mă să citesc!. Confruntarea va avea ca scop incitarea și a altor combatanți la lectura celor două Cărți ale Anului.

Rezultatele secțiunilor Cea mai bună fișă de lecturăși Cititorul Anuluipentru cele două categorii (copii și adolescenți), vor fi afișate pe pagina de Facebook a Bibliotecii și la sediul instituției, în data de 3 decembrie 2015, iar premierea câștigătorilor se va efectua cu ocazia sosirii lui Moș Nicolae (4 sau 7 decembrie 2015), pentru copii și în cadrul Galei Voluntarilor (15 decembrie 2015), pentru cititorii adolescenți.

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

611454
TodayToday721
YesterdayYesterday1054
This_WeekThis_Week6938
This_MonthThis_Month19601
All_DaysAll_Days611454
Top