Noutaţi

Noutaţi (237)

Fotografia postată de Lucia Bibarţ.Eşti talentat literar? Convinge-ne!

"Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit"

Concursul naţional de scrisori, eseuri, mesaje şi declaraţii de dragoste, "Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit", iniţiat de Biblioteca Judeţeană ”Alexandru D.Xenopol” Arad, totalizează în anul 2016, X ediţii. Startul concursului se va da vineri, 15 ianuarie - ziua Mihai Eminescu. 
Este deja cunoscut că demersul nostru a fost inspirat de corespondenţa dintre Poet şi marea lui iubire Veronica Micle. 
Concursul „Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit” este asociat şi sărbătorii dragostei la români, Dragobetele, din 24 februarie.
Scrieţi mesajul / scrisoarea / eseul / declaraţia dvs. de dragoste şi expediaţi- le prin email la :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau pe adresa bibliotecii: Biblioteca Judeţeană „Alexandru D.Xenopol” Arad, Strada Gheorghe Popa de Teiuş, nr.2-4, cod 310122 .Puteţi chiar să le aduceţi personal la Seviciul Marketing-Imagine al bibliotecii (cam.22), până pe 29 februarie, la ora 12.00.

Condiţii de participare.

Competiţia nostră are trei secţiuni: adolescenţi, adulţi şi seniori.
Textul expediat de dvs. trebuie să conţină cel mult 5200 de caractere, scris la 1 rând şi jumătate, în Times Roman, cu caracter de 12 sau mai simplu, o pagină, maximum două, de text.
Concursul este deschis atât participanţilor din ţară cât şi celor din străinătate. Nu uitaţi ca la finalul textului să specificaţi adresa exactă şi un număr de telefon pentru a vă putea expedia premiul, dacă este cazul.Se vor acorda câte 9 premii, câte 3 premii pentru fiecare categorie de vârstă şi / sau premii speciale, dacă se consideră oportun.
La încheierea concursului "Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit", cele mai bune lucrări se vor publica în presa locală on line şi într-o viitoare antologie a Ligii Scriitorilor din România – filiala Arad.Toate scrisorile ediției 2016 vor fi expuse în holul instituţiei noastre. 
Joi, 31 martie, la ora 13.00, va avea loc festivitatea de premiere a semnatarilor celor mai reuşite scrisori.
Vă urăm succes şi aşteptăm, cu mult interes, compoziţiile dumneavoastră.

 
Monday, 15 February 2016 14:07

Concurs de fotografie – selfie

Written by

Apropie-te de BRÂNCUȘI!

 

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj lansează concursul național de fotografie - selfie pe tema ”apropie-te de Brâncuși!”, prin care și-a propus evidențierea operei și a personalității sculptorului Constantin Brâncuși, ”părintele sculpturii moderne” - așa cum s-a recunoscut de către lumea culturală mondială. Știut fiind că genialitatea artistului transpare nu numai din lucrările de sculptură, dar și prin pasiunea față de arta fotografică și prin înțeleapta cugetare asupra existenței umane și a menirii artelor.

 Ziua de 19 februarie, zi de naștere a lui Constantin Brâncuși, a fost declarată ca sărbătoare naţională, iar Consiliul Județean Gorj a hotărât ca anul 2016 să poarte numele ”Anul Brâncuși”. Având în vedere specificul instituției, concursul organizat de Biblioteca Județeană își dorește reliefarea valențelor culturale ale operelor sculpturale brâncușiene și importanța lor ca monumente artistice contemporane, dar și ca valori definitorii pentru spațiul gorjenesc și pentru arta plastică modernă internațională.   

 

1.            Pentru a participa la concurs, participantul trebuie să încarce pe contul

personal de pe Facebook, și pe pagina concursului, creată special pe Facebook, o fotografie de tip „Selfie” [fotografie pe care o persoană şi-o face sie însăși (de regulă cu un smartphone sau webcam)] însoțită de textul “apropie.tedebrancusi”, în perioada 19 februarie – 9 martie. Toate încărcările participanților vor fi afișate, pe lângă pagina de Fecebook și în pagina dedicată concursului din site-ul www.bibliotell.ro Câștigătorul va fi desemnat de către organizatori în funcție de creativitatea fotografiilor încărcate, fotografii în care să apară elemente referitoare la creația marelui artist plastic.

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj atribuie 4 premii, după cum o să hotărască juriul.

În cazul în care participantul desemnat câștigător a furnizat date de contact eronate și nu poate fi contactat, acesta va fi descalificat și se va alege alt câștigător. Organizatorii își rezervă dreptul de a elimina din concurs orice participant suspectat că a încercat să fraudeze prin orice modalitate concursul.

 

2 .  PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

 

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

 

3.  DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu vârsta peste 18 ani, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie,care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. 

Organizatorul nu va lua în calcul fotografiile postate în afara perioadei anunțate. Postarea pozelor/comentariilor jignitoare, vulgare, defăimătoare, rasiste sau care amenință în orice fel demnitatea sau integritatea morala a participanților sau vizitatorilor profilului de Facebook  a Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj este interzisa. Aceste poze/comentarii pot fi șterse de către administratorul profilului fără notificare prealabilă, iar accesul utilizatorilor poate fi interzis pe pagină. Înscrierea în concurs prezuma cunoașterea regulamentului și acordul participantului pentru clauzele acestuia.

 

4. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe adresa de Facebook a Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițiala.

Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de facebook al organizatorului și al concursului.

 

 

Monday, 15 February 2016 13:48

Concursul național de ex-libris

Written by

 

BRÂNCUȘI,

 

OMUL ȘI ARTA LUI

 

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj lansează concursul național de Ex-libris pe tema BRÂNCUȘI, OMUL ȘI ARTA LUI, prin care și-a propus evidențierea operei și a personalității sculptorului Constantin Brâncuși, ”părintele sculpturii moderne” - așa cum s-a recunoscut de către lumea culturală mondială. Știut fiind că genialitatea artistului transpare nu numai din lucrările de sculptură, dar și prin pasiunea față de arta fotografică și prin înțeleapta cugetare asupra existenței umane și a menirii artelor. Ex-librisul poate fi modalitatea grafică de exprimare directă și simplă, într-un spațiu restrâns al sensurilor și semnificațiilor cu înțelesuri profunde, necesară cărților care au ca subiect opera și personalitatea brâncușiană.

Ziua de 19 februarie, zi de naștere a lui Constantin Brâncuși, a fost declarată ca sărbătoare naţională, iar Consiliul Județean Gorj a hotărât ca anul 2016 să poarte numele ”Anul Brâncuși”. Având în vedere specificul instituției, concursul organizat de Biblioteca Județeană își dorește reliefarea valențelor culturale ale operelor sculpturale brâncușiene și importanța lor ca monumente artistice contemporane dar și ca valori definitorii pentru spațiul gorjenesc.   

La sfârșitul concursului, publicul larg va avea posibilitatea să cunoască operele artiștilor prin organizarea unei expoziții și prin postarea pe site-ul instituției.

REGULAMENT DE PARTICIPARE

1.      Acest concurs este deschis pentru studenți, elevi și artiștii plastici. Participarea este gratuită.

2.      Participanții trebuie să creeze unul sau mai multe ex librisuri pe tema propusă (BRÂNCUȘI OMUL ȘI ARTA LUI) ca simbol general cu multiple implicații.

3.      Toate lucrările prezentate trebuie să fie concepute ca ex-librisuri, adică lucrări grafice de format mic făcute să fie atașate cărții pentru identificarea proprietarului. Acestea trebuie ca în cadrul imaginii să aibă scris textul EX-LIBRIS și BJCT GORJ.

4.      Nu există îngrădiri în ceea ce privește numărul ex-librisurilor trimise. Cea mai mare dimensiune a exemplarului nu trebuie să depașească 20 cm. Fiecare concurent va trimite câte 3 exemplare pentru fiecare ex-libris, care va intra în proprietatea organizatorului concursului, cu dreptul de reproducere a acestuia.

5.      Trebuie sa fie vorba despre o lucrare grafica, originala și exemplara. Desenele, schițele sau fotocopiile nu vor fi acceptate. Toate tehnicile grafice vor fi apreciate în același mod, inclusiv și ex-librisul computerizat.

6.      Pe spatele fiecărui exemplar de ex-libris trimis trebuie sa fie scris citeț, în creion sau cu litere tipărite numele și adresa artistului, data nașterii, tehnica după care a fost realizat exemplarul și anul realizării. Pe fiecare exemplar, autorul trebuie să se semneze sau să-l identifice. E de preferat ca artiștii să prezinte și o scurtă biografie.

7.      Juriul va urmări originalitatea, calitățile artistice și tehnice ale operei, realizarea cu succes a vinietei proprietarului, care integrează imaginea și textul. Decizia juriului este irevocabilă.

8.      Juriul va acorda 4 premii: premiul special (400 de lei), premiul întâi (300 de lei), premiul doi (200 de lei) și premiul trei (100 de lei)

9.      Toate lucrările expediate până la data de  9 martie 2016 vor fi acceptate în concurs. Lucrările trebuie trimise, cu mențiunea EX LIBRIS pe plic, pe adresa:
Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, str. Calea Eroilor, nr. 23, Tg-Jiu, cod 210135

și pe e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Persoana de contact – Viorel Surdoiu, coordonator, tel. 0727930333

 

11.  Participarea la concurs presupune acceptarea necondiționată a regulamentului concursului.

Friday, 22 January 2016 07:54

RAPSODIA în DOR major DE ROMÂNIA

Written by

     Luni, 25 ianuarie 2016, la Sala de lectură a Bibliotecii Judeţene ”Christian Tell” Gorj, începând cu orele 16.00, se va desfășura lansarea volumului de poezii ”Rapsodia în DOR major DE ROMÂNIA”, autor - poetul Florian Saioc. Bardul, teleormănean din naștere și gorjean din dragoste, a ajuns pe drumu-i liric în momentul în care din inimă i-a pornit un ghes spre o Rapsodie închinată dorului ”cu nețărmurire”, declarând pe versul său de onoare: „... prin versete/ eu rabd mereu de foame și de sete/ ci trag mai tare-n laturi, în resteu/ și-n mine-L risipesc pe Dumnezeu/că el El coboară - Duhul și-L coboară -/ chiar în ființa mea și mi-o-nfioară.”  La peste opt decenii de ființare, cu spirit de fluviu, când lin unduind - când înfuriat de maluri, urcând pe un curs dinspre cotele 1931 spre 2016, îi spunem - La mulți ani!   

Joi seara, înainte de Ziua Culturii Naţionale, dar subscrisă acesteia, la Biblioteca Judeţeană ”Christian Tell” Gorj, s-a petrecut un fapt inedit care cu siguranță va rămâne încrustat în memoria celor prezenți atunci la Sala de Lectură a instituției. ”Întâlnirea tinerilor cititori cu scriitorii gorjeni” – așa cum a fost concepută de remarcabila profesoară Elena Roată, a prins contur și înfăptuire cu sprijinul managerului Bibliotecii, Olimpia Bratu și președintelui Cenaclului Columna, Marius Iorga. Elevi ai claselor a XI-a și a X-a  de la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” înfățișatu-s-au  înarmați cu lecturile și mai ales cu puntele de vedere, obiective, bine structurate în prezentări față în față cu autorii textelor împricinate, așadar - Iulia Popescu, Alin Negrea, Adina Lilă, Nicoleta Roșoiu, Eliza Alionescu, Irina Bărbulescu, Cristina Pănescu, Iulia Stroe, Ionela Marinescu, Mihai Merișescu, Eduard Mititică, Roxana Călin, Carina Oprea, Mihaela Guran, Annemarie Mocioi, Adelina Sichitiu, Andreea Croicu, Simona Santu și Mihaela Mogoș versus tot atâția scriitori.

Emoția, declanșată deopotrivă dinspre tineri și scriitori, s-a întrupat în glasul arar tremurat pe de o parte  și în tăcerea atenției pe de altă parte, ca o confluență spirituală în numele cărților de poezie, proză sau critică nominalizate cu acest prilej. Oare ce bucurie să fie mai mare decât aceasta – tu, scriitor, să ai posibilitatea de a privi în ochi pe cel care îți pășește în lumea imaginată de tine sau - tu, cititor, să vezi aievea pe cel ce-a făurit această lume cuprinsă între coperte. Și pentru că a fost concurs, dintre participanți s-au detașat Mihai Merișescu, Adina Lilă, Simona Santu, și Eduard Mititică, expunerile lor avînd un plus de elocvență, premiile fiind oferite de Fundația ”Columna”, Firma Litomarket S.R.L. și Biblioteca Județeană.

Se poate afirma, fără drept de tăgadă, că cei care se declară pesimiști vis-a-vis de tânăra generație sunt într-o eroare majoră, mare parte din tineri, fie ei la Colegiile din Târgu-Jiu, Motru, Târgu – Cărbunești, sau la licee tehnologice gorjene, dau dovezi de calități sprituale deosebite, numai că au nevoie de încredere și susținere din partea comunității, a societății în general.

 

*

 

Vineri, 15 ianuarie a.c., Sala de lectură a Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj (”Sala de cultură” așa cum semnala un cotidian local), a fost gazda sărbătoririi Luceafărului poeziei românești, moment desemnat ca Ziua Culturii Naționale. Creația poetică a lui Mihai Eminescu a fost elementul de prim-plan al unui spectacol de muzică și poezie prezentat de elevele Luiza Ciudin și Yasmine Polacek și instructorii Liliana Ciochină-Neoagă, Cristina Boian și Sorin Bivolaru, de la Școala Populară de Arte Tg-Jiu, de Olguța Berbec și Alexandra Bleaje  interprete de muzică de la Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului” și de membri ai Cenaclului Columna – Adrian Frățilă, Spiridon Popescu, Ion Mocioi,  Ion Popescu Brădiceni, Zoia Elena Deju, Vasile Ponea, Sabin Firiza. Evenimentul, organizat de Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj în parteneriat cu instituțiile mai sus enumerate, a devenit, deja, unul de tradiție al începutului de an cultural târgujian.

 

 

 

 

 

Thursday, 14 January 2016 09:45

122 DE ANI DE LA NAŞTEREA ECATERINEI TEODORIU

Written by

Pe 14 ianuarie 1894, vedea lumina zilei cea care avea devina Eroina de la Jiu, supranume obţinut prin devotament şi sacrificiu. Născută în localitatea Vădeni (devenit cartier al Tărgu-Jiului), Ecaterina Teodoroiu şi-a împletit destinul cu dificilele vremuri ale Primului Război Mondial, participând la luptele grele ale Armatei Române, cu vitejie şi patriotism, fiind răpusă, în seara zilei de 22 august, în cursul unui atac declanşat de Regimentul 40 Rezervă german şi respins de trupele române, în fruntea plutonului pe care îl comanda ca sublocotenet.    

Tuesday, 12 January 2016 13:39

ZIUA CULTURII NAȚIONALE

Written by

Monday, 21 December 2015 10:57

LECTURA CONTEAZĂ

Written by

Biblioteca Judeţeană Gorj a premiat pe cei mai buni dintre micii cititori din anul 2015

 

Emoţia, bucuria şi neastâmpărul caracteristic vârstei au fost elementele care au decorat etajul Bibliotecii pentru copii, locul unde celor 46 de destoinici cititori le-a fost răsplătit efortul.

Moş Crăciun, a venit, joi, 17 decembrie 2015, la Filiala pentru copii, cu premii pentruelevii înşcrişi la concursul  de lectură „Cărţile care contează”, ediția a IV-a, desfăşurat în perioada 29 ianuarie – 26 noiembrie 2015. Participanţii au fost din rândul elevilor claselor  II – IV, respectiv V – VIII, bibliografia (afişată la sediul Filialei pentru Copii) fiind structurată pe ciclurile de învăţământ, primar şi gimnazial. Cei care au răspuns în scris la 10 întrebări din lectura citită în luna respectivă, în ultima zi de joi a fiecărei luni.

S-au înscris în această cursă 78 de copii, de la şcolile din Târgu Jiu, dintre care 43 de elevi au fost de la clasele II-IV, iar 35 de elevi au fost de la clasele V-VIII. În funcție punctajul obținut au fost premiați, așa cum am precizat – 46 de elevi, recordul de participare aparținând Colegiului Național ”Spiru Haret”, cuvinte de apreciere primind și învățătorul Ilie Fleancu, implicat prin numărul de copii participanți. Premiile au fost înmânate de Olimpia Bratu, directorul Bibliotecii Județene ”Christian Tell”, Gorj și de bibliotecarele Carmen Mirela Curcă, Luiza Maria Sandu, Corina Nicoleta Mocescu.

 

 

Wednesday, 16 December 2015 08:33

GALA VOLUNTARILOR 2015

Written by

Tuesday, 08 December 2015 08:08

Victorioșii ”Bătăliei cărților”

Written by

     După cum anunțam într-un articol mai vechi, ”Bătălia Cărților” a avut loc, cititorii și-au etalat arsenalul discursiv aruncând în luptă argumente emoționale și logice, disecând din cuprinsul celor două volume teme de congruență generală, dar mai ales de raportare personală la subiectele și la subiecții-actori din cele două opere literare. 

Prin urmare, iată câștigătorii celor două turniruri:

 

  Rezultate concurs:

  Categoria Copii
  A. „Cea mai bună fișă de lectură”
  Gavrilescu Alexandra - Premiul I
  Orvas Iulia-Alexandra - Premiul al II-lea
  Bâtoancă Elena-Andrada - Premiul al III-lea
  Geamănu Cosmina Maria – Mențiune
  Corbeanu Adela Nicoleta – Mențiune
  Dumitru Bianca Ștefania – Mențiune

B. „Cititorul Anului” 
Geamănu Cosmina Maria - Premiul I
Samfira Elena Petronela - Premiul al II-lea
Fometescu Delia - Premiul al III-lea

Categoria Adolescenți
A. „Cea mai bună fișă de lectură”
Toloargă Ioana – Premiul I
Amza Andreea Georgiana – Premiul al II-lea
Santu Simona – Premiul al III-lea

B. „Cititorul Anului” 
Toloargă Ioana – Premiul I
Para Georgiana - Premiul al II-lea
Amza Andreea Georgiana – Premiul al III-lea

Page 16 of 17

Visitors Counter

525785
TodayToday948
YesterdayYesterday880
This_WeekThis_Week2727
This_MonthThis_Month20661
All_DaysAll_Days525785
Top